Prezes MPK złożył rezygnację

Władysław Smyk złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. Jak podkreśla decyzja ta ma charakter osobisty. Jej powodem są nowe wyzwania zawodowe.

  • fot.MPK Wrocław


Rezygnacja została złożona na ręce szefa Rady Nadzorczej MPK Wrocław. Władysław Smyk będzie pełnił funkcję szefa spółki do 31 grudnia. - Jego rezygnacja nie zakłóci bieżącego funkcjonowania  spółki. Do czasu powołania przez właściciela nowego szefa, spółka będzie funkcjonowała zgodnie z procedurami przewidzianymi w przypadku nieobecności prezesa - czytamy w komunikacie MPK.

Nad płynną realizacją zadań czuwać będzie pozostały trzyosobowy zarząd MPK. Ewentualne decyzje dotyczące przyszłej obsady tego stanowiska należą do właściciela – Gminy Wrocław.
Władysław Smyk był prezesem MPK od 2011 roku.

Zgłoś uwagę