Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, budżet zaopiniowany pozytywnie

W piątek, 14 grudnia, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Projekt budżetu Wrocławia na 2019 rok. został pozytywnie zaopiniowany. Wnioski mniejszości będą głosowane na sesji.


Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów rozszerzone było m.in. o przewodniczących komisji merytorycznych, przewodniczących klubów i skarbnika Wrocławia.

Wszystkie komisje zaopiniowały budżet miasta na 2019 rok jak również projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2019-2043 pozytywnie.

Uwagi (wnioski nieformalne) złożył klub Nowoczesnej, które mogą być rozpatrzone w autopoprawce. Wnioski klubu Prawa i Sprawiedliwość będą procedowane jako wnioski mniejszości.

Głosowanie nad budżetem miasta na najbliższej sesji Rady Miejskiej w czwartek, 20 grudnia.

Poprawa jakości życia mieszkańców i więcej pieniędzy na m.in. komunikację zbiorową, zieleń, ochronę powietrza i infrastrukturę drogową – to priorytety miasta w 2019 r. Dochody miasta w 2019 r. mają wynieść 4 mld 512 mln zł, wydatki 4 mld 797 mln zł, deficyt 285 mln zł.Zgłoś uwagę