Polish Cello Quartet

Polish Cello Quartet, czyli czterech wiolonczelistów (Tomasz Daroch, Wojciech Fudała, Adam Krzeszowiec, Krzysztof Karpeta), którzy tworzą nową jakość i wybierają starannie repertuar. Działaja od czterech lat, a w zespole spotykają się wielozadaniowi muzycy (Krzysztof Karpeta ma też własne duo gambowe i gra na tym instrumencie).

  • polish cello quartet

    Polish Cello Quartet


Szczegóły na temat Polish Cello Quartet znajdziecie na stronie NFM.

Zgłoś uwagę