Piłki EDUball z wrocławskiej AWF trafią do USA i Kanady

Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego sprzedała firmie Palos Sports licencję na stworzone przez siebie piłki edukacyjne EDUball. Dzięki tej umowie pomoce naukowe będą dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a także w Unii Europejskiej.

  • fot. AWF Wrocław


Metoda nauczania oparta o piłki EDUball została opracowana przez prof. Zbigniewa Naglaka, prof. Andrzeja Rokitę oraz dr Tadeusza Rzepę. Polega ona na innowacyjnej pracy z dziećmi, zakładającej naukę przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb ruchowych. Metoda EDUball doskonali także spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-słuchową, koncentrację uwagi, wykształcenie nawyków reagowania na umówione sygnały, gesty i polecenia, a także naukę współpracy i współdziałania. Z założenia stosowana jest w klasach I-III szkoły podstawowej, a także w przedszkolach.

Zestaw edukacyjny składa się ze 100 piłek do mini gier zespołowych w pięciu kolorach, na których namalowane są litery alfabetu, cyfry oraz znaki działań matematycznych. Po blisko półrocznych negocjacjach wrocławska AWF podpisała z firmą Palos Sports umowę sprzedaży licencji na produkcję i dystrybucję powyższych piłek na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Unii Europejskiej.

W USA BRAINball a nie EDUball

Znane w Polsce pod nazwą EDUball piłki edukacyjne, w Stanach Zjednoczonych będą nosiły nazwę BRAINball. – Nazwa EDUball w USA została zastrzeżona dla zwykłej piłki gumowej, dlatego też musiała zostać odpowiednio zmodyfikowana. Zmianie ulegną oczywiście także polskie znaki, tak aby piłki były jak najbardziej uniwersalne – mówi dr Ireneusz Cichy, rzecznik prasowy AWF Wrocław.

Zanim wrocławska uczelnia przystąpiła do sprzedaży licencji, najpierw musiała podpisać porozumienie z współtwórcami zestawu piłek edukacyjnych o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz AWF.

– Sprzedaż licencji jest dla środowiska naszej akademii niezwykle ważna. Nigdy wcześniej w historii uczelni nie doszło do tego typu działań w wymiarze międzynarodowym. Sukces jest szczególny, gdyż dotyczy bardzo trudnego i wymagającego rynku amerykańskiego – dodaje dr Ireneusz Cichy.

Podpisana umowa będzie obowiązywała przez okres 5 lat, z możliwością przedłużenia jej o kolejne 5 lat. Długie negocjacje AWF doprowadziły do tego, że będzie ona obowiązywała na zasadach prawa polskiego, dzięki czemu udało się zaoszczędzić pokaźną sumę pieniędzy. 

16 lat ewaluacji metody

Metodę edukacyjną przez wiele lat rozwijali nie tylko jej współtwórcy, ale także dr Ireneusz Cichy, dr Sara Wawrzyniak, śp. mgr Agnieszka Wójcik, dr Agnieszka Krysmann, dr Magdalena Kaczmarczyk czy mgr Marcin Korbecki. Przez 16 lat ewaluowano efekty kształcenia z ich wykorzystaniem w klasach I-III szkoły podstawowej i przedszkolach, przeprowadzając także szereg eksperymentów pedagogicznych.

Co ciekawe, zestaw piłek edukacyjnych EDUball został wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego i przeznaczony do kształcenia ogólnego i kształcenia zintegrowanego na poziomie szkoły podstawowej. Piłki uzyskały także pozytywną rekomendację Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

Palos Sports Inc., z którą podpisano umowę, jest jedną z największych w USA firm zajmujących się dystrybucją sprzętu sportowego i edukacyjnego. Amerykanie już w kilku stanach zorganizowali specjalne szkolenia z zasad wprowadzania innowacyjnej metody nauczania do szkół podstawowych, chcąc tym samym jak najszybciej dotrzeć do pozostałych części Stanów Zjednoczonych i Kanady.Zgłoś uwagę