www.wroclaw.pl
U tego partnera możesz otrzymać zniżka do-30%
Nasz Wrocław MAX
Kultura

Wrocławski Teatr Współczesny

Budynek teatru przy ul. Rzeźniczej 12/13 [dawniej Büttnerstr] został zbudowany w 1929 roku według projektu architekta Maxa Tauberta. Widownia miała 450 miejsc.

W 1999 roku dyrekcję objęła Krystyna Meissner. Na scenie przy Rzeźniczej pojawiły się w repertuarze sztuki Tadeusza Różewicza. Wydarzeniami są premiery Transferu! w reżyserii Jana Klaty oraz Oczyszczonych Sarah Kane, w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Działalność teatru oprócz realizowania spektakli repertuarowych została poszerzona o organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Dialog”. Od 2012 roku organizatorem Festiwalu jest Miasto Wrocław.

Od 2012 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym teatru jest Marek Fiedor. Naczelną myślą programową, wokół której skupiały się działania artystyczne teatru, był powrót do twórczości Tymoteusza Karpowicza, Helmuta Kajzara i Tadeusza Różewicza, jako autorów poszukujących nowych form i nowego języka teatralnego. Konsekwencją zainteresowania ich twórczością było powołanie do życia w 2014 roku zamkniętego Konkurs Dramaturgicznego STREFY KONTAKTU. Konkurs organizowany jest wspólnie przez WTW i Miasto Wrocław.

Zniżka z Nasz Wrocław / Nasz Wrocław MAX

Bilety ze zniżką dostępne w kasie teatru

  • Status Podatnika: 20%
  • Status MAX: 30%

Media społecznościowe

Galeria