www.wroclaw.pl
-20% zniżka
Kultura

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej w Starym Ratuszu

Muzeum prezentuje dokonania wrocławskich artystów i rzemieślników – od czasów najdawniejszych po współczesność.

Muzeum mieści się w Starym Ratuszu. Usytuowana w centrum miasta budowla, jest jednym z najwybitniejszych zabytków późnogotyckiej architektury świeckiej w Europie.

Ratusz, z doskonale zachowanym wystrojem wnętrz, można uznać za główny eksponat Muzeum Sztuki Mieszczańskiej. Spośród jego wnętrz wyróżnia się Sala Wielka – jej późnogotycki rodowód  podkreślają sklepienia krzyżowo-żebrowe oraz portale, zworniki i płaskorzeźby. Powierzchnia ponad 650 mkw. zalicza ją do największych tego typu sal w gotyckich ratuszach Europy.
W dawnej kaplicy, zwanej dziś Salą Książęcą, eksponowane są  wyroby ze srebra, wykonane w warsztatach wrocławskich mistrzów w okresie od  XVI do XIX wieku. W Izbie Seniora Rady na tym samym piętrze podziwiać można zbiorowy portret rajców i ławników autorstwa Georg Scholza Młodszego z 1668 r.

Galeria