www.wroclaw.pl
-20% zniżka
Kultura

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Jedyna instytucja muzealna w Polsce zajmująca się wyłącznie architekturą, jej historią oraz dokonaniami współczesnych projektantów i budowniczych.

Muzeum mieści się w odbudowanych w 1965 r. wnętrzach klasztoru i dawnego kościoła pobernardyńskiego z przełomu XV i XVI wieku. Jego założycielem był Olgierd Czerner, główny konserwator zabytków Wrocławia i późniejszy profesor Politechniki Wrocławskiej. 

Początkowo było ono częścią Muzeum Wrocławia. Jako samodzielna instytucja działa od 1971 r. Najpierw celem MA było głównie pozyskiwanie i inwentaryzowanie ocalałych resztek detali architektonicznych, pochodzących z budynków zrujnowanych podczas wojny. Najcenniejsze z nich zostały zgromadzone na stałej, powiększanej z czasem ekspozycji.

Z czasem muzeum rozszerzyło działalnosc na teren całego kraju, służąc przede wszystkim polskim architektom. Obecnym dyrektorem placówki jest  Jerzy Ilkosz.

Rozległe i unikatowe zbiory

Muzeum ma w swoich zbiorach ok. 25 tysięcy obiektów. Stale jest pokazywanych ok. 500 z nich, np. detale architektoniczne – np. cenny romański Tympanon Jaksy z opactwa na Ołbinie, plany, mapy, rysunki, szkice, modele, fotografie (w tym archiwum dokumentujące historię Wrocławia), zabytki rzemiosła związanego z architekturą, a także modele Wrocławia z okresu średniowiecza i z XIX wieku. 

Zawsze można oglądać więc wystawy: architektury wczesnego średniowiecza Wrocławia, architektonicznego rzemiosła artystycznego od XII do XX w., rozwoju urbanistycznego Wrocławia pod nazwą „Wrocław – wczoraj, dziś i jutro”.

Wystawy czasowe i wydarzenia kulturalne

Muzeum jest członkiem-założycielem Światowej Konfederacji Muzeów Architektury (ICAM). Odgrywa ważną rolę jako instytucja kulturalna. Jest organizatorem wielu czasowych wystaw, prezentujących sylwetki i dzieła współczesnych twórców architektury na świecie.

Poza wystawami, w MA  odbywają się koncerty, pokazy teatralne, festiwale, spotkania, konferencje, odczyty, lekcje dla młodzieży szkolnej oraz promocje najnowszych technologii związanych z architekturą.

Właśnie w zabytkowym obiekcie przy. ul. Bermnardyńskiej miały miejsce pokazy polskich teatrów alternatywnych – jak Cricot 2 Tadeusza Kantora, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Gardzienice czy Scena Plastyczna KUL.

Sale muzealne bywają również oprawą dla niektórych koncertów Wratislavia Cantas, a także wielu konkursów architektonicznych. W pomieszczeniach muzeum odbywają się trzy razy w roku omówienia prac dyplomowych studentów Wydziału Architektury PWr.

Księgarnia muzealna ma bogatą ofertą wydawnictw muzealnych oraz książek o tematyce architektonicznej.

Niezwykłe witraże i wirydarz

Muzeum szczyci się swoim działem witraży, wśród nich – najstarszym zachowanym na ziemiach polskich witrażem z przełomu XII i XIII wieku z wizerunkiem proroka Ezechiela. Obok niego wystawione są gotyckie witraże w oryginalnej średniowiecznej konstrukcji z ołowianymi spojeniami, a także późniejsze, „gabinetowe” (XVI i XVII w. i nowsze).

Niewątpliwą atrakcją MA jest wirydarz – wewnętrzny ogród zaprojektowany w nawiązaniu do rozplanowania historycznego tego typu założeń.

Żeby zobaczyć to wszystko, wystarczy wstapić na główny szlak turystyczny w centrum Wrocławia. Muzeum Architektury znajduje się bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie takich atrakcji turystycznych, jak: kościół pw. św Wojciecha przy placu Dominikańskim, Panorama Racławicka, Muzeum Narodowe, Muzeum Poczty i Telekomunikacji czy Bulwar Dunikowskiego.

Galeria