www.wroclaw.pl

Jak aktywować Status Podatnika w programie Nasz Wrocław?

Aktywacji Statusu Podatnika można dokonać na trzy sposoby:

Zdalna aktywacja statusu poprzez czat wideo:

Należy okazać w formie papierowej:

  • pierwszą stronę zeznania rocznego PIT za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z pieczątką urzędu skarbowego, potwierdzeniem nadania listem poleconym lub przesyłką kurierską albo
  • pierwszą stronę zeznania rocznego PIT za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru UPO (w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu), albo
  • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

Uwaga, PIT 11 nie jest honorowany, jest wyłącznie informacją o rocznych dochodach.

Stacjonarna aktywacja statusu:

Należy okazać w formie papierowej lub na urządzeniu elektronicznym typu smartfon lub tablet:

  • pierwszą stronę zeznania rocznego PIT za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z pieczątką urzędu skarbowego, potwierdzeniem nadania listem poleconym lub przesyłką kurierską albo
  • pierwszą stronę zeznania rocznego PIT za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru UPO (w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu), albo
  • zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uwaga, PIT 11 nie jest honorowany, jest wyłącznie informacją o rocznych dochodach.

Adres punktu znajdziesz tutaj.

Elektroniczna aktywacja statusu:

Aby aktywować Status Podatnika potrzebny Ci będzie numer referencyjny UPO (w deklaracji PIT funkcjonuje pod nazwą Nr dokumentu a w dokumencie UPO jako: Identyfikator dokumentu). Jest to numer Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli dokumentu potwierdzającego, że Twoje zeznanie podatkowe zostało prawidłowo złożone do Urzędu Skarbowego. Dostaniesz je wtedy, gdy rozliczyłeś PIT przez internet, bądź Twój PIT został rozliczony automatycznie.

Elektroniczną aktywację Statusu Podatnika możesz przeprowadzić przy użyciu aplikacji mobilnej „Nasz Wrocław” lub poprzez stronę internetową „Nasz Wrocław”.

Aktywacja poprzez APLIKACJĘ MOBILNĄ:

Uruchom na swoim urządzeniu aplikację „Nasz Wrocław” i przejdź do procedury logowania:

Wypełnij pole: „E-mail/Nr karty” wprowadzając adres swojej poczty elektronicznej lub nr karty plastikowej URBANCARD / NASZ WROCŁAW, podany podczas rejestracji konta w programie „Nasz Wrocław.

Wypełnij pole „Hasło” wprowadzając hasło, które ustanowiłeś podczas rejestracji konta w programie „Nasz Wrocław”. Następnie kliknij Zaloguj (Krok 1):

 

Po zalogowaniu się na swoje konto w programie wybierz swoją kartę (Krok 2) aby przejść do jej szczegółów.

 

Następnie dotknij przycisk Aktywuj Status Podatnika (Krok 3)

 

Po przewinięciu ekranu w dół strony w odpowiedniej ramce wpisz numer referencyjny UPO (Krok 4) - numer składa się z 32 znaków wśród, których występują wyłącznie cyfry i małe litery.

 

Po wprowadzeniu numeru referencyjnego jednokrotnie kliknij Wyślij (Krok 5). Po kilku sekundach powinien pojawić się komunikat z napisem Gotowe, który oznacza, że aktywacja Statusu Podatnika przebiegła pomyślnie.

 

Następnie odśwież aplikację lub zaloguj się do niej ponownie ( aby wylogować się z aplikacji należy wybrać „Więcej” a następnie Wyloguj się.

W szczegółach karty będzie widoczna informacja o Statusie Podatnika oraz jego terminie ważności. Status Podatnika jest przyznawany na 2 lata od momentu aktywacji.

 

Aktywacja poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ NASZ WROCŁAW:

Uruchom na swoim komputerze przeglądarkę internetową (zalecana Google Chrome) i w polu wyszukiwania wpisz www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/logowanie lub kliknij tutaj.

Wypełnij pole: „E-mail/Nr karty” wprowadzając adres swojej poczty elektronicznej lub nr karty plastikowej URBANCARD / NASZ WROCŁAW, podany podczas rejestracji konta w programie „Nasz Wrocław.

Wypełnij pole „Hasło” wprowadzając hasło, które ustanowiłeś podczas rejestracji konta w programie „Nasz Wrocław”. Następnie kliknij Zaloguj się (Krok 1):

 

W kolejnym kroku kliknij zielony przycisk Aktywuj (Krok 2):

 

W dalszej kolejności wybierz sposób aktywacji, klikając przycisk Elektroniczna (Krok 3):

 

W dalszej część ekranu w ramkę wpisz numer referencyjny UPO (numer ma 32 znaki i składa się wyłącznie z cyfr i małych liter).

 

Po wprowadzeniu numeru referencyjnego UPO wybierz przycisk Wyślij (Krok 4):

 

Po kilku sekundach powinien pojawić się poniższy komunikat:

 

Po naciśnięciu przycisku OK (Krok 5), zostaniesz przekierowany na stronę swojej karty „Nasz Wrocław”, gdzie będzie widoczna informacja o Statusie Podatnika oraz jego terminie ważności (zaznaczone strzałkami):

Nie wiesz jak pobrać nr referencyjny UPO?

Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego, wchodząc na stronę: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit i wciśnij przycisk e-Urząd Skarbowy – zaloguj się (krok 1):

 

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób logowania i zaloguj się. Możesz w tym celu użyć „Profilu Zaufanego”, aplikacji mObywatel na urządzenia mobilne lub za pomocą swoich danych z ostatnio złożonych deklaracji podatkowych.

 

Po zalogowaniu należy wybrać opcję „Twój e-PIT” (krok 3):

 

W zależności od rodzaju złożonej deklaracji rocznej (rodzaj PIT-a), pod odpowiednią pozycją będzie widoczny przycisk Przejdź do złożonych dokumentów i złóż korektę (Krok 4) (składanie korekty nie jest w tym przypadku obowiązkowe).

 

Tutaj pojawią się dane Twoich ostatnio złożonych deklaracji podatkowych wraz z wytłuszczonym numerem referencyjnym UPO. Numer ten możesz skopiować (Krok 5) i użyć do aktywacji Statusu Podatnika logując się na konto w programie Nasz Wrocław (na stronie www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw lub w aplikacji mobilnej Nasz Wrocław). Numer referencyjny można także wpisać ręcznie.

 

Swój numer referencyjny UPO znajdziesz na pierwszej stronie deklaracji podatkowej złożonej w formie elektronicznej (wydrukowanej po złożeniu deklaracji):

 

lub na odrębnym dokumencie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru):