www.wroclaw.pl

Jak aktywować Status Podatnika w programie Nasz Wrocław?

Aktywacji Statusu Podatnika można dokonać na trzy sposoby:

Zdalna aktywacja statusu poprzez czat wideo:

Należy okazać w formie papierowej:

  • pierwszą stronę zeznania rocznego PIT za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z pieczątką urzędu skarbowego listem poleconym lub przesyłką kurierską albo
  • pierwszą stronę zeznania rocznego PIT za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru UPO (w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu), albo
  • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stacjonarna aktywacja statusu:

Należy okazać w formie papierowej lub na urządzeniu elektronicznym typu smartfon lub tablet:

  • pierwszą stronę zeznania rocznego PIT za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z pieczątką urzędu skarbowego listem poleconym lub przesyłką kurierską albo
  • pierwszej strony zeznania rocznego PIT za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru UPO (w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu), albo
  • zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Listę punktów znajdziesz tutaj.

Elektroniczna aktywacja statusu:

Aby aktywować status podatnika potrzebny Ci będzie numer referencyjny UPO (identyfikator dokumentu). Jest to numer Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli dokumentu potwierdzającego, że Twoje zeznanie podatkowe trafiło do właściwego Urzędu Skarbowego. Dostaniesz je wtedy, gdy rozliczyłeś PIT przez internet, bądź Twój PIT został rozliczony automatycznie.

Wystarczy po zalogowaniu się na swoje konto w programie wybrać elektroniczny sposób aktywacji i wpisać numer referencyjny UPO w odpowiednią ramkę.

aktywacja statusu podatnika w aplikacji nasz wrocław

aktywacja statusu podatnika w aplikacji nasz wrocław

Nie wiesz jak pobrać nr referencyjny UPO?

Wystarczy wejść na stronę: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit i zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Następnie klikając w menu po lewej stronie, należy wybrać zakładkę "Twoje usługi", a następnie "Twój e-PIT". To właśnie tutaj znajdziesz UPO, a w nim numer referencyjny Twojego PIT-a. 

Zaloguj się do e-Urzędu, wchodząc na stronę: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit

panel logowania do e-urzędu skarbowego

 

Z menu po lewej stronie kliknij zakładkę “Twoje usługi”, a następnie wybierz „Twój e-PIT”:

zakładka twój pit w e-urzędzie skarbowym

 

 

Po wybraniu "Twój e-PIT", przejdź do zakładki "Złożone dokumenty":

zakładka złożone dokumenty w e-urzędzie skarbowym

 

Na dole strony znajdziesz rubrykę ze swoim numerem referencyjnym UPO:

numer referencyjny upo