Mural dla białoruskiej opozycji i rezolucja Rady Miejskiej

We Wrocławiu, na elewacji kamienicy przy ul. Legnickiej, powstaje mural upamiętniający przyznanie białoruskiej opozycji Nagrody im. Sacharowa. Praca, wg projektu artystki białoruskiej Anny Redko, będzie przedstawiać postać kobiety, symbolizującej walkę naszych wschodnich sąsiadów o wolność. Mural to inicjatywa Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, którą wspiera miasto Wrocław.


Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli

To najwyższe wyróżnienie za działania na rzecz praw człowieka przyznawane przez Unię Europejską od 1988 r. Jest dowodem uznania dla pojedynczych osób, grup i organizacji, które wniosły wybitny wkład w obronę wolności myśli. Wśród laureatów są m.in. Nelson Mandela, Ołeh Sencow, kubański ruch społeczny Kobiety w Bieli czy Reporterzy bez Granic.

W 2020 r., wyrażając solidarność z obywatelskim, prodemokratycznym zrywem na Białorusi, Nagrodą im. Sacharowa Parlament Europejski uhonorował białoruską demokratyczną opozycję. W imieniu opozycji nagrodę odebrały przedstawicielki Rady Koordynacyjnej – Swiatłana Cichanouska i Weranika Capkala. Rada to platforma współpracy środowisk obywatelskich i politycznych, od kilku miesięcy sprzeciwiają wobec autorytarnej i antydemokratycznej działalności reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Mural przy Legnickiej

Obraz zaprojektowany przez białoruską artystkę i powstający przy zaangażowaniu białoruskich mieszkańców naszego miasta już za kilka dni stanie się widocznym znakiem solidarności i braterstwa między wrocławianami a narodem białoruskim. Koniec prac planowany jest na ostatnie dni marca.

Czytaj też:  Wrocław ma oficera łącznikowego z Białorusinami

 

Biuro Parlamentu Europejskiego pracuje również, we współpracy z lokalnym środowiskiem białoruskim, nad filmem dokumentującym powstawanie muralu.

Dzień Wolności i Rezolucja Rady Miejskiej

25 marca to dla Białorusinek i Białorusinów dzień szczególny – Dzień Wolności, który upamiętnia proklamację niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej 25 marca 1918 r. Nie jest to oficjalne święto państwowe, ale rokrocznie celebrowane jest przez środowiska patriotyczne i obywatelskie, co na terenie Białorusi często spotyka się z represjami.

Również 25 marca Rada Miejska Wrocławia zajmie się rezolucją w sprawie sytuacji w Republice Białorusi.

Czytamy tu m.in.: Sprzeciwiamy się przemocy, agresji i represjom wymierzonym przez władzę wobec społeczeństwa białoruskiego. Sprzeciwiamy się brutalnej pacyfikacji protestów obywatelskich. Apelujemy do władz Republiki Białorusi o przestrzeganie praw człowieka, w tym wolności zgromadzeń, swobody wyrażania poglądów, a także prawa do dostępu do niezależnych mediów i rzetelnej informacji oraz o podjęcie dialogu z obywatelami, natychmiastowe uwolnienie arbitralnie aresztowanych i przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów zgodnie z zaleceniami i pod egidą Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zwracamy się również do władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacji międzynarodowych z apelem o adekwatne zainteresowanie się sytuacją w Republice Białorusi, szczególnie w kontekście łamanych tam praw człowieka i obywatela, oraz o wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych instytucji i wolnych mediów w Białorusi”.

Apel wydaje się szczególnie aktualny w dniach, gdy polscy działacze na Białorusi znaleźli się w polu zainteresowania białoruskiej milicji. We wtorek zatrzymano Andżelikę Borys, szefową Związku Polaków na Białorusi, którą aresztowano na 15 dni. Dziś rano (25 marca) milicja pojawili się w mieszkaniu polskiego działacza i dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Stadion w kolorach Białorusi

25 marca na membranie Stadionu Wrocław wyświetlona zostanie również biało-czerwono-biała flaga Białorusi. Podświetlenie ma się rozpocząć około 18.30 i trwać do 21.30.Zgłoś uwagę