„Mali Wspaniali” – program dla uczniów i przedszkolaków

Program „Mali Wspaniali” jest realizowany w szkołach i przedszkolach już od ponad 5 lat i polega na prowadzeniu zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki wśród przedszkolaków i dzieci klas I- III. Celem głównym programu jest wspomaganie ogólnego rozwoju oraz sprawności umysłowej i ruchowej dziecka, a także działania profilaktyczne w zakresie wad postawy.


Zajęcia odbywają się na podstawie autorskiego programu, przygotowanego na bazie wiedzy zdobytej podczas studiów oraz wielu szkoleń metodycznych, a także doświadczenia z wieloletniej pracy z dziećmi kadry pedagogicznej i sportowej. Program jest koordynowany przez Fundację Mali Wspaniali z Wrocławia, a same zajęcia w przedszkolach realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów sportowych (ponad 20), absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego, a nawet utytułowanych zawodników karate i innych dyscyplin sportowych. 

„Mali Wspaniali” w bezpiecznej odsłonie

Po przerwie w zajęciach spowodowanej lockdownem program został wznowiony 14 września i sukcesywnie dołączają do niego kolejne placówki. Do dzisiaj w programie jest już ponad 75 proc. placówek ze 106 przedszkoli w samym Wrocławiu i kilka szkół podstawowych. W czasie przerwy związanej z zamknięciem placówek Fundacja Mali Wspaniali mimo braku bezpośredniego kontaktu z dziećmi była w stałym kontakcie z ich rodzicami i nauczycielami. Udzielała wsparcia w czasie pandemii publikując zajęcia w formie filmików oraz materiałów edukacyjnych na swoich social mediach i innych platformach edukacyjnych. W czasie wakacji rozpoczęła zajęcia w pierwszych placówkach, które zdecydowały się wprowadzić je dziecięcej codzienności i dać namiastkę normalnego pobytu w przedszkolu. Aby zajęcia mogły się odbywać w warunkach reżimu sanitarnego, sposób prowadzenia zajęć został dostosowany do nowej rzeczywistości, tak aby dzieci miały jak najmniejszy kontakt między sobą. Mimo to mogły czerpać radość ze zdrowej aktywności fizycznej, mimo obowiązujących dzisiaj ograniczeń. Instruktorzy prowadzą zajęcia w środkach ochrony osobistej i ściśle przestrzegają wszelkich koniecznych zaleceń sanitarnych.

„Mali Wspaniali” dla zdrowia dzieci

Od 2014 roku ocena programu prowadzona jest systemowo i bierze w niej udział bardzo dużo dzieci, co daje wymierne wyniki obarczone niskim błędem statystycznym. Wrocławski Test Przedszkolaka polega na zmierzeniu sprawności fizycznej przez rozpoczęciem programu oraz na jego zakończeniu w czterech kategoriach sprawności: mocy, szybkości, zwinności i siły. Co roku wyniki testów potwierdzają, że program Mali Wspaniali działa, poprawia formę fizyczną i wspiera w postępach uczestniczące w nim dzieci. Niemniej jednak, dla jeszcze lepszego poznania rozwoju maluchów, w bliskiej przyszłości Fundacja poszerzy zakres prowadzonych pomiarów monitorujących ich stan zdrowia o nowe jak: skład i masa ciała, wysklepienie stóp czy skan pleców 3D.


fot. materiały prasowe

Kiedy Rodzice są mocno zajęci i nie są w stanie poświęcić zbyt wiele czasu dla swoich pociech, które większość wolnego czasu spędzają przed ekranami komputerów czy telefonów komórkowych, systematyczne zajęcia sportowe są niejednokrotnie jedyną okazją na ich wsparcie ich rozwoju fizycznego. Właśnie we wczesnym wieku dochodzi do krystalizowania się i utrwalania nawyków zdrowotnych. A jak wskazują badania problem otyłości u dzieci w Polsce w wieku wczesnoszkolnym dotyczy już 30% populacji, który dodatkowo teraz pogłębiła pandemia. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom zapracowanym rodzicom, Fundacja parę miesięcy temu rozpoczęła wraz ze Stowarzyszeniem Coders Crew, studenckie stowarzyszenie informatyczne, prace nad aplikacją, która udostępni wyniki testów pociech na ekranach urządzeń elektronicznych. Będzie też baza wiedzy, w której będą publikowane eksperckie artykuły i porady dotyczące wspierania rozwoju maluchów.


Dzięki uczestnictwu w programie każdego dnia dzieci rozwijają w sobie zainteresowanie sportem, jako atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego, a dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się głównie w formie zabawy, dzieci poprawią nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze oraz sferę emocjonalno-społeczną. Wykształcają w sobie umiejętności w zakresie współpracy w zespole, śmiałego wypowiadania się na tle grupy, poznają swoje mocne strony. Nie bez znaczenia jest także korekcja zaburzeń w zakresie dynamiki procesów nerwowych, zwłaszcza nadpobudliwości ruchowej jak również profilaktyka wad postawy ciała poprzez kształtowanie właściwych nawyków codziennego dbania o nią.Zgłoś uwagę