Koronawirus: wrocławskie żłobki, przedszkola i szkoły zamknięte do 25 marca

Rząd zdecydował o zamknięciu szkół i przedszkoli na terenie całego kraju. Oznacza to, że placówki edukacyjne nie będą funkcjonowały do 25 marca.


–  Podjęliśmy decyzję o zamknięciu placówek oświatowych oraz placówek wyższych. Już od jutra będą one niedostępne dla procesu edukacyjnego. Jutro i w piątek placówki będą otwarte i w klasach nauczyciele będą pilnować dzieci - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Natomiast lekcji w szkołach nie będzie - dodał.

We Wrocławiu zamknięte zostaną także żłobki.

Uwaga: elektroniczna rekrutacja do szkół i przdszkoli będzie prowadzona bez zmian i zgodnie z harmonogramem 

Praca nauczycieli

Zajęcia dydaktyczne zostały odwołane, jednak nauczyciele pozostają w pełnej gotowości do pracy. Dyrektorzy szkół zadecydują, czy mają oni przychodzić do szkoły, czy pozostać w domu.

– Apelujemy jednak, by nauczyciele w tych dniach wspierali młodzież, szczególnie tą przygotowującą się do egzaminów, poprzez udostępnianie dgrogą elektroniczną materiałów, czy udzielając konsultacji. Z pewnością zmniejszy to ewentualne braki - mówi Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty.

R.Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty i J.Obremski, wojewoda dolnośląski

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie dotyczy:

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Ważne daty

W czwartek i piątek (12 i 13 marca) placówki w przedszkolach i szkołach będą otwarte. Nie będzie zajęć edukacyjnych. Placówki zamknięte będą od poniedziałku 16 marca.

– Chcemy spowolnić możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Potrzebujemy zdeterminowanych działań, które doprowadzą do zmiany nawyków. Powinniśmy się wystrzegać dużych skupisk ludzkich - to również placówki oświatowe.To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Czas, który powinniśmy spędzić w domu i w izolacji. Gorący apel o odpowiedzialność. Jeżeli statystycznie nie grożą nam poważne konsekwencje, mogą grozić seniorom. Bądźmy odpowiedzialni - dodał Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski. 

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły czy klubu dziecięcego.Zgłoś uwagę