Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020 – informacje

12 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli startuje 20 marca 2020 r., a do szkół ponadpodstawowych – 11 maja 2020 r. Podajemy harmonogram oraz kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych.

 • fot. fotolia/© Claudia Paulussen


System elektronicznej rekrutacji przygotowany dla mieszkańców dostępny będzie pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl w dniu uruchomienia rekrutacji do szkół podstawowych – 12 marca 2020 r.

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół podstawowych, a także kryteria, harmonogram oraz zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

Przedszkola

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 20 marca 2020 r. Rekrutacja do oddziałów zerowych odbędzie się na takich samych zasadach, jak rekrutacja do przedszkoli.

Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 25 marca 2020 r. W tym samym terminie rodzice muszą złożyć w przedszkolu I wyboru wniosek rekrutacyjny, wygenerowany i pobrany z elektronicznego systemu rekrutacji. Podobnie jak w poprzednich latach, kandydat może ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do 3 przedszkoli.

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2014–2017, zamieszkujące we Wrocławiu. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi 23 kwietnia 2020r., a ostatecznych list dzieci przyjętych do placówek w dniu 4 maja 2020 r.

Kolejność dokonywania zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do placówki I wyboru w dniach 20-25 marca 2020 r. 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą dysponowały wolnymi miejscami, odbędzie się również z wykorzystaniem systemu informatycznego na tych samych zasadach, co rekrutacja podstawowa (te same kryteria oraz dokumenty je poświadczające).

Od 15 czerwca do 16 czerwca 2020 r. rodzice będą mogli złożyć wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji. W ofercie pojawią się przedszkola, które dysponować będą wolnymi miejscami. Pobrany i uzupełniony wniosek z elektronicznego systemu rekrutacji musi zostać złożony do przedszkola I wyboru we wcześniej wskazanym terminie. 

23 czerwca 2020 r. zostanie ogłoszona listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rekrutacji uzupełniającej, a 29 czerwca 2020 r. placówki upublicznią lista dzieci przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Pliki do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – PDF

 2. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – PDF

 3. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – PDF

 4. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów integracyjnych w przedszkolach, integracyjnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20.03.2020

od godz. 12:00

do godz:15.00

25.03.2020

od godz. 8:00

do godz:15.00

 

Pozostałe dni w godzinach

8:00 – 15:00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych)

23.04.2020

od godz. 14:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną rezygnację z miejsca24.04.2020

od godz. 8:00

do godz. 15:00

 

27.04.2020

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

4.05.2020

od godz. 13:00

Lp.

Postępowanie uzupełniające z wykorzystaniem systemu informatycznego

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.06.2020

od godz. 8:00

do godz:15.00

16.06.2020

od godz. 8:00

do godz:15.00

2.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)

23.06.2020

od godz. 14:00

3.

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej, do której zakwalifikowało się dziecko, ewentualną rezygnację z miejsca

24.06.2020

od godz. 8:00

do godz. 15:00

25.06.2020

od godz. 8:00

do godz. 15:00

4.

Sprawdzić wyniki rekrutacji w przedszkolu/szkole podstawowej I wyboru
(Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

29.06.2020

od godz. 14:00

 

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej w podziale na grupy

31.08.2020Szkoły podstawowe

 

12 marca 2020 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 18 marca 2020 r. Po wskazanym terminie system elektroniczny będzie nieaktywny dla kandydatów. 

W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej I wyboru wydrukowane zgłoszenie rekrutacyjne lub wniosek rekrutacyjny z elektronicznego sytemu rekrutacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające we Wrocławiu, urodzone w: 

 • 2013 r. – jako 7-latki, 

 • 2014 r. – jako 6-latki – jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2019/2020, wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Kandydaci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci podczas wyboru szkół w elektronicznym systemie rekrutacji wybierają wyłącznie szkołę obwodową.

W przypadku chęci ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodową w elektronicznym systemie rekrutacji kandydat wypełnia wniosek, wskazując maksymalnie 3 szkoły, z czego ostatnią szkołą musi być szkoła obwodowa kandydata, w której ma on zagwarantowane miejsce. 

Mapę obwodów szkół podstawowych odnajdziesz TUTAJ.

 

1 kwietnia 2020 r. nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I w szkołach podstawowych, a  7 kwietnia 2020 r. szkoły upublicznią listy kandydatów przyjętych.

Kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do szkoły I wyboru w dniach 12-18 marca 2020 r. 

Postępowanie uzupełniające do klas I szkół podstawowych:

W terminie 15-16 kwietnia 2020 r. ruszy nabór uzupełniający do klas I w publicznych szkołach podstawowych, które będą dysponować wolnymi miejscami.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona bez wykorzystania elektronicznego systemu rekrutacji. 

Pliki do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji do klas I w SP – PDF

 2. Harmonogram rekrutacji do klas I w SP – PDF

 3. Kryteria rekrutacji do klas I w SP – PDF

 4. Oddziały integracyjne – klasy I w SP – PDF


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław

Postępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć w szkole I wyboru zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z wymaganymi załącznikami

12.03.2020

18.03.2020

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru (Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

01.04.2020

od godz. 12:00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

01.04.2020

02.04.2020

od godz. 12:00

do godz. 15:00

od godz. 8:00

do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole I wyboru (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

07.04.2020

od godz. 10:00

Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

Niezwłocznie

Postępowanie uzupełniające do szkół, które dysponują wolnymi miejscami

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna, wraz z wymaganymi załącznikami

15.04.2020

16.04.2020

Od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

22.04.2020

od godz. 10:00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

22.04.2020

23.04.2020

od godz. 10:00

do godz. 15:00

od godz. 8:00

do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

27.04.2020

od godz. 10:00

Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy

31.08.2020

Uwaga!

Powyższe terminy dotyczą również postępowania rekrutacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych.

 

Szkoły ponadpodstawowe

 

Kryteria, harmonogram oraz szczegółowe zasady naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.Zgłoś uwagę