Karty zadań inwestycyjnych [KZI] dla rad osiedli [KARTY DO POBRANIA]

W bieżącym roku procedura kart zadań inwestycyjnych [KZI] zaczyna się nieco później niż rok temu – z uwagi na trwające wciąż wybory do Rad Osiedli (powtórzone wybory do RO Nadodrze).


14 czerwca zostało podpisane zarządzenie prezydenta nr 7292/17 dotyczące procedury KZI. Poniżej tabela, która ma za zadanie ułatwienie opisanie zadań inwestycyjnych przez samorządy osiedlowe.

Na zgłoszenie zadań inwestycyjnych osiedla mają czas do 7 lipca. Zadania w formie wypełnionej tabeli powinny trafić do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jedno osiedle może zgłosić maksymalnie 3 zadania, które powinny być uszeregowane według kategorii ważności.

W chwili obecnej kwota planowana na realizację KZI nie jest większa niż w poprzednim roku, czyli wynosi 3 mln PLN. Ponieważ jednak trwają spotkania z samorządami osiedlowymi oraz toczy się dyskusja dotycząca przyszłych kompetencji Rad Osiedli, jeśli ona wzrośnie, informacja o tym zostanie podana w ostatnim kwartale 2017 r.

Propozycje zgłoszone przez samorządy osiedla zostaną przeanalizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji, kosztów i zgodności z przepisami. Następnie te pozytywnie zweryfikowane, zostaną zapisane w
projekcie budżetu miasta na 2018r. Ostatecznie o tym, które zadania będą realizowane w roku 2018 dowiemy się w grudniu, kiedy radni uchwalą budżet miasta na 2018 r.

106 zadań w ubiegłym roku

W poprzednim roku Rady Osiedli zgłosiły 106 zadań. Ponad 20 z nich zostało skierowanych do realizacji. Większość z nich dotyczyła drobnych inwestycji drogowych, pieszych a także zieleni.

Poniżej w wersji skróconej jeszcze raz przedstawiamy, jak będzie wyglądała procedura KZI w roku 2017:

  • samorządy osiedlowe powinny zaproponować zadania inwestycyjne do 7 lipca
  • powinno one zostać przesłane w formie elektronicznej lub papierowej do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
  • jedno osiedle może złożyć maksymalnie 3 zadania inwestycyjne, uszeregowane według kategorii ważności
  • zadania zostaną wpisane do budżetu miasta na 2018r. a następnie przyjęte przez Radę Miejską Wrocławia w momencie uchwalenia budżetu miasta na 2018r. co nastąpi zapewne na koniec grudnia 2017r.
  • informacja o tym które zadania zostały wybrane do realizacji zostanie przekazana Rado Osiedli do końca stycznia 2018r. realizacja zadań wybranych do realizacji nastąpi w roku 2018

W przyszłym roku – jak informuje Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej – zadania powinny być już składane za pomocą aplikacji elektronicznej, nad którą obecnie pracuje Centrum Usług Informatycznych. Naszym zdaniem, takie podejście usprawni cały proces ale też wpłynie na ustalenie wreszcie stałych terminów na składanie KZI. Ta procedura powinna odbywać się wiosną każdego roku – jak informuje Świerczewski.

Zgłoś uwagę