Założenie własnej firmy? To nic trudnego!

Masz pomysł na swoją własną firmę, dobry biznesplan oraz odpowiedni wkład finansowy? Możesz więc śmiało zarejestrować swoje przedsiębiorstwo i rozpocząć działalność. Wbrew pozorom nie jest to nic trudnego i w dodatku jest to całkowicie bezpłatne.

  • biuro

    zdjęcie ilustracyjne


Pierwsze kroki do urzędu miasta

Jeśli zamierzamy zarejestrować działalność gospodarczą w stolicy Dolnego Śląska, musimy najpierw odwiedzić Urząd Miejski we Wrocławiu, a konkretnie Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej, należący do Wydziału Spraw Obywatelskich. Znajduje się on przy pl. Nowy Targ 1/8, w sali nr 20, na parterze budynku. Działalność gospodarczą można też zarejestrować w Centrum Obsługi Mieszkańca  przy ul. G. Zapolskiej 2/4, również na parterze.

Od 1 lipca 2011 funkcjonuje w Polsce tzw. jedno okienko, dzięki któremu możemy założyć firmę praktycznie w ciągu jednego dnia. Niezbędnym dokumentem będzie dowód osobisty oraz wniosek CEIDG-1 (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wniosek ten możemy wypełnić roboczo przez Internet i wówczas udać się do urzędu. Przyspieszy to czas na ręczne wypisywanie naszych danych przez urzędnika, który zeskanuje kod z naszego wniosku roboczego, nie tracąc czasu na wpisywanie danych ręcznie.
Wniosek CEIDG-1 musi zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wykonywania działalności (może być ten sam co zamieszkania lub zameldowania ), numer NIP, PESEL, nazwę firmy, datę rozpoczęcia działalności, rodzaj działalności wg. Polskiej klasyfikacji kodów PKD 2007 (każdy rodzaj działalności gospodarczej ma przypisany kod, który trzeba wpisać we wniosku), formę opodatkowania, Urząd Skarbowy, a także informacje o przechowywaniu dokumentów rachunkowych.

Po złożeniu wniosku urząd miejski przesyła nasze dane do CEIDG, która dokonuje rejestracji naszej działalności gospodarczej, a następnie przesyła informację o tym do Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u.

Obowiązkowa wizyta w ZUS-ie, niekonieczna w Urzędzie Skarbowym

Następnym krokiem jest wizyta w ZUS-ie, ponieważ CEIDG przesyła tam tylko informację o tym, że powstała nowa firma, jako płatnik składek. Trzeba natomiast dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego. Tego zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od założenia firmy, we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale ZUS, na druku ZUS ZUA.

W przypadku gdy jest to nasza pierwsza działalność gospodarcza, potrzebny będzie nam unikalny numer REGON. Zostanie on nadany w ciągu 7 dni od przesłania przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego.  Uzależnione jest to od ilości wniosków, jednak zazwyczaj trwa to około 2 dni roboczych. Status naszego numeru możemy sprawdzić na stronie CEIDG.

CEIDG przesyła do naszego aktualnego Urzędu Skarbowego wniosek CEIDG-1 z formą opodatkowania, która została przez nas wybrana i zaznaczona we wniosku. Nie ma obowiązku wizyty w Urzędzie Skarbowym chyba, że mamy zamiar zostać płatnikami podatku VAT. W tym przypadku niezbędne jest wypełnienie druku VAT –R, który należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym wraz z uiszczeniem odpowiedniej opłaty.

Przyda się pieczątka i konto firmowe

Chociaż nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia pieczęci firmowej, to jednak jej posiadanie często okazuje się przydatne. Można jej używać na fakturach i na umowach handlowych. Również na większości urzędowych druków i deklaracji znajduje się pole na pieczątkę, choć jej użycie nie jest obowiązkowe. Najbardziej rygorystyczne pod tym względem bywają banki. Zdarza się, że niektóre z nich odmawiają założenia konta firmowego, gdy przedsiębiorca nie posiada pieczątki. Również kontrahenci mogą wymagać czasami, aby umowę oprócz podpisu uwiarygodniała również firmowa pieczątka.

Jeśli jednak zdecydujemy się wyrobić firmową pieczęć, powinniśmy na niej umieścić: pełną nazwę firmy wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy, adres siedziby, NIP oraz REGON. Może się na niej znaleźć również telefon, faks czy adres e-mail. 

 

Przedsiębiorca nie musi również posiadać konta firmowego. Do regulowania swoich płatności może używać również prywatnego konta lub płacić gotówką. Istnieje jedynie obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro.

Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz ZUS wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

Sprawdź, czy nie potrzebujesz koncesji

Niektóre branże wymagają zezwoleń lub koncesji, dlatego przed rozpoczęciem działalności należy się upewnić, czy aby nasza działalność nie wymaga specjalnej koncesji lub zezwolenia. Dziedziny wymagające uzyskania koncesji to: poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja oraz obrót paliwami i energią, a także ochrona osób i mienia oraz rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Gdy załatwimy już wszystkie formalności pozostaje nam tylko faktyczne rozpoczęcie działalności naszej nowej firmy. Życzymy powodzenia!

Zobacz program pomocy dla rozpoczynających działalność gospodarczą >>

 Zgłoś uwagę