Wystawa: „Plakat przeciw wojnie”

Wystawa: „Plakat przeciw wojnie”

„Plakat przeciw wojnie” międzynarodowa wystawa projektów graficznych o tematyce antywojennej galeria NEON, ASP im. Eugeniusza Gepperta, Wrocław.

Wernisaż 19 stycznia 2023 o godz. 17.00 w galerii NEON ASP przy ul. Traugutta 21. Wystawa trwa do 28 stycznia.

Głównym celem projektu jest nadanie rozgłosu – za pośrednictwem plakatu – wydarzeniom w Ukrainie, uświadomienie zagrożenia, jakie Rosja stanowi dla świata, a także wyrażenie niezłomnej postawy artystów z całego świata, którzy potępiają wojnę.

Na obszernej wystawie, złożonej z ponad 100 plakatów prezentowane będą prace autorów z Ukrainy, Polski, Słowacji, Litwy, Niemiec, Armenii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji i Japonii. Wśród  twórców są znani artyści i projektanci, a także są bardzo młodzi artyści, których prace odznaczają się wysokim poziomem i profesjonalizmem. W swoich plakatach autorzy poruszają nie tylko problem wojny, ale także bolesne kwestie społeczne i wątki patriotyczne, odzwierciedlają skomplikowane interakcje człowieka ze światem.

Projekt międzynarodowej wystawy „Plakat przeciw wojnie” został zrealizowany w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we współpracy z Wrocławskim Centrum Akademickim. Partnerami wydarzenia jest Narodowy Centrum Nauki, Lwowski Pałac Sztuki oraz  Fundacja Liderzy Przemian.

Kuratorzy: Olha Lukovska, Wojciech Pukocz

19 січня 2023 року о 17.00 в галереї NEON, академія образотворчих мистецтв ім. Є.Гепперта у Вроцлаві відбудеться відкриття міжнародної виставки «Плакат проти війни».

Основна мета проекту – через графічне мистецтво надати розголосу подіям в Україні, привернути увагу до загрози, яку росія становить для світу, а також висловити непохитну позицію митців з усього світу, які засуджують війну.

Потужна експозиція, що складається зі 100 плакатів, представить роботи авторів з України, Польщі, Словаччини, Литви, Німеччини, Вірменії, Австрії, Великої Британії, Франції та Японії. Серед творців як відомі художники та дизайнери, так і зовсім молоді художники, чиї роботи відрізняються високим професійним рівнем. У своїх плакатах автори порушують не лише проблему війни, а й болючі соціальні та патріотичні теми, що відображають складну взаємодію людини зі світом.

Проект міжнародної виставки «Плакат проти війни» реалізовано в Академії мистецтв. Євгеніуша Гепперта у Вроцлаві у співпраці з Вроцлавським академічним центром. Партнери заходу – Національний Центр Науки, Львівський палац мистецтв та Фундація «Лідери змін».

Куратори: Ольга Луковська, Войцех Пукоч

Lokalizacja

Galeria NEON Akademii Sztuk Pięknych

Romualda Traugutta 21, 50-416 Wrocław

Komentarze