Jak zagospodarować podwórko u zbiegu pl. św. Macieja i ul. Henryka Pobożnego?

Jak zagospodarować podwórko u zbiegu pl. św. Macieja i ul. Henryka Pobożnego?

To podwórze na Nadodrzu, w ścisłym centrum miasta. Jest częścią zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego. Z dwóch stron otaczają je budynki, z dwóch pozostałych ogrodzone jest murem i dawnymi zabudowaniami gospodarczymi. Od pl. św. Macieja można tu wjechać samochodem.

Przed nami szansa, by zadbać o najbliższą nam okolicę i urządzić podwórko pod domem: uporządkować sposób parkowania, zastanowić się, gdzie i jakie miałyby rosnąć rośliny, współdecydować o tym, jakie postawić ławki. Warto! 

Kiedy konsultujemy?

28.07 – 18.08.2020 r.

Jakie cele konsultacji?

  • Zebranie opinii mieszkańców (również najmłodszych) na temat sposobu zagospodarowania podwórza  – posłużą do przygotowania koncepcji. 
  • Przeprowadzenie rozmowy na temat zakresu zadania i priorytetów działań.

Jaki zakres konsultacji?

Konsultacje będą miały na celu poznanie potrzeb mieszkańców i zebranie propozycji w zakresie zagospodarowania wnętrza podwórzowego. 

Będzie ono uwzględniać:

  • wprowadzenie elementów małej architektury (w tym: stojaków na rowery, koszy na śmieci etc.), zamontowanie osłony śmietnikowej,
  • zagospodarowanie zieleni,
  • wykonanie drogi wewnętrznej wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi (z uwzględnieniem miejsc dla niepełnosprawnych),
  • retencję na podwórku,
  • oświetlenie.

Na podstawie opinii mieszkańców oraz rekomendacji przekazanych przez jednostki miejskie opracowane zostaną wytyczne do sporządzenia koncepcji programowo-przestrzennej dla projektanta.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji, który zostanie przekazany projektantowi.

Jak konsultujemy?

E-FORMULARZ OPINII | 28.07–18.08.2020 r. | Dostępny na stronie konsultacji.

PUNKT KONSULTACYJNY | 5.08.2020 r. (środa), g. 17:00–19:00 | Punkt będzie znajdował się na konsultowanym podwórku.

E-SPOTKANIE | 11.08.2020 r. (wtorek), g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji. 

Komentarze