Paradoksalna psychologia – między teorią a praktyką społeczną

Paradoksalna psychologia – między teorią a praktyką społeczną

Paradoksalna psychologia – między teorią a praktyką społeczną. Psychologia jest nauką, która odkrywa wiele zjawisk sprzecznych ze zdroworozsądkowym myśleniem. Poznanie koncepcji psychologicznych idących „pod prąd” myślenia potocznego pozwala nie tylko lepiej zrozumieć rzeczywistość społeczną ale także sprawniej działać.

Wystąpienie dotyczyć będzie książki „Paradoksalna psychologia”, która opisuje właśnie takie zjawiska. Niektóre koncepcje zawarte w niej są klasyką psychologii, jednak zaprezentowane badania pokazują nieoczywiste przejawy owych koncepcji.

Będzie mowa o:

  • Reaktancji w różnych sferach życia,
  • rozproszeniu odpowiedzialności i jej subtelnych przykładach, 
  • relacjach między pieniędzmi a szczęściem.

 

Lokalizacja

Wydarzenie online

 Wrocław

Komentarze