Hirszfeldowie - wykład w ramach cyklu Środy nad książką

Hirszfeldowie – wykład w ramach cyklu Środy nad książką

W nowym roku Muzeum Pana Tadeusza zaprasza do wysłuchania fascynującej historii rodziny Hirszfeldów, którą przybliży badaczka Urszula Glensk.

Ludwik Hirszfeld był światowej sławy badaczem grup krwi, twórcą seroantropologii, po 1945 roku założycielem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, kandydatem do nagrody Nobla. Jego żona Hanna – wybitnym pediatrą, profesorem Akademii Medycznej, twórczynią wrocławskiej szkoły pediatrycznej. W czasie wojny oboje trafili do warszawskiego getta, gdzie Ludwik Hirszfeld zajmował się m.in. leczeniem chorych na tyfus plamisty, a jego żona kierowała oddziałem niemowlęcym szpitala.

dr hab. Urszula Glensk – literaturoznawczyni zajmująca się non-fiction i krytyką literacką. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzi zajęcia o reportażu i organizuje Studencką Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego – Słowa bez Granic. Opublikowała 150 artykułów naukowych i publicystycznych – m.in. w „Znaczeniach”, „Gazecie Wyborczej”, „ResPublice Nowej” i na portalu „Studio Opinii”. Jest stałą recenzentką „Nowych Książek”. Autorka monografii Proza wyzwolonej generacji 1989–1999 (Wydawnictwo Literackie, 2002), Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze (Atut, 2007), Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu (Universitas 2012, wyróżnienie „Książka Miesiąca” magazynu literackiego „Książki”), a także współautorką podręcznika creative writing Jak zostać pisarzem?. Za książkę Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu 1918-1939 otrzymała Nagrodę Historyczną „Polityki” (2015). Za habilitację została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

Lokalizacja

Muzeum Pana Tadeusza

 

Komentarze