Pomoc dla pracowników i kontrahentów Fagor Mastercook

Miasto proponuje dwa programy osłonowe dla pracowników i kontrahentów upadłego zakładu Fagor Mastercook SA.

  • Fagor Mastercook przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu

    Fagor Mastercook przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu (fot. Tomasz Walków)


Dodatkowe fundusze m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia czy przekwalifikowania zwolnionych pracowników ma przekazać Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

– Przedstawiliśmy projekt programu, który zakłada bliską współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy i branżowymi producentami w regionie, którzy poszukują pracowników. Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik złożyła deklarację, że będziemy mogli się starać o dodatkowe środki pomocowe z budżetu Ministerstwa Pracy – mówi Dariusz Ostrowski, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, który razem z radcą prawnym Tadeuszem Brożkiem reprezentują gminę Wrocław w radzie wierzycieli Fagor Mastercook.

Programy to realizacja deklaracji Rafała Dutkiewicza. Prezydent Wrocławia w połowie grudnia zapowiedział, że miasto - poprzez ARAW - zaoferuje wsparcie dla pracowników i dostawców Fagora, pozwalające na odtworzenie więzi kooperacyjnych z innymi producentami.

Obecnie 800 pracowników upadłego Fagor Mastercook realizuje kontrakt i ma zatrudnienie mniej więcej do połowy kwietnia. Później stracą pracę. Jak zapewnia wiceminister gospodarki, do czasu wznowienia produkcji przy ul. Żmigrodzkiej, będą oni mogli liczyć na zatrudnienie w zakładach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Frustracja wśród załogi narasta. Czekamy na rozmowy z syndykiem o regulaminie zwolnień grupowanych. Dla nas najistotniejsze jest to, by pracownicy otrzymali pensje i odprawy. Wtedy będą mieli czas i możliwości, by ewentualnie poszukać pracy w miejscu swojego zamieszkania – mówi Lech Bąk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fagor Mastercook.

Związkowcy podkreślają, że pracownicy mają otrzymać odprawy, których wysokość będzie zależeć m.in. od stażu pracy – średnia odprawa ma wynieść ok. 9 miesięcznych pensji (ok. 20 tys. zł).

W poniedziałek, 19 stycznia, partner chiński Fagor Mastercook SA, który miał zabiegać o nabycie zakładu złożył oświadczenie, że nie jest zainteresowany przejęciem wrocławskiego zakładu. Wciąż aktualna jest propozycja BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) na kupno Fagor Mastercook. Do 2 lutego syndyk Teresa Kalisz ma podpisać umowę z BSH lub złożyć rezygnację z funkcji.
Zgłoś uwagę