Jest decyzja sądu w sprawie syndyka Fagor Mastercook

Upomnienie i kolejny termin dla syndyka na podpisanie umowy z BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) na sprzedaż zakładu Fagor Mastercook przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu.

  • akcja protestacyjna w Fagor Mastercook

    Od poniedziałku, 12 stycznia, w Fagor Mastercook przy ul. Żmigrodzkiej trwa akcja protestacyjna (fot. Janusz Wolniak)


Do 2 lutego, syndyk Teresa Kalisz ma podpisać umowę z BSH lub złożyć rezygnację z funkcji – tak zdecydował sędzia komisarz Jarosław Horobiowski, z VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej.

Jeżeli syndyk nie wykona polecenia sądu, to ten będzie mógł nałożyć na nią 30 tys. zł grzywny. Jaka będzie decyzja syndyka nie wiadomo. W tym tygodniu Teresa Kalisz informowała o zaplanowanych na poniedziałek, 19 stycznia, rozmowach z chińskimi inwestorami w sprawie dalszych losów zakładu przy ul. Żmigrodzkiej. Przypomnijmy, że dotychczas syndyk już 3 razy nie wykonała polecenia sądu i konsekwentnie odmawia podpisania z BSH przedwstępnej umowy sprzedaży wrocławskiego zakładu Fagor Mastercook.

Od poniedziałku, 12 stycznia, Fagor Mastercook przy ul. Żmigrodzkiej jest oflagowany. Akcja protestacyjna skierowana jest przeciwko projektowi regulaminu odpraw, które syndyk Teresa Kalisz zaproponowała pracownikom. Do końca kwietnia ma być zwolniona cała załoga.Zgłoś uwagę