ESK 2016: Wrocławski Program Wydawniczy [WYNIKI]

Książki o Wrocławiu albo Dolnym Śląsku, które nie są komercyjne, ale dają szansę poznania miasta i regionu jako części Europy. Integralnej. ESK 2016 ogłosił wyniki pierwszej edycji Wrocławskiego Programu Wydawniczego.


Książka i czasopismo, koniecznie poświęcone Wrocławiowi albo Dolnemu Śląsku, na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim, wprowadzające dyskurs krytyczny, a także różnorodność tematów. To założenia Wrocławskiego Programu Wydawniczego, nowej inicjatywy ESK 2016, w ramach której instytucja ma wspierać wydawanie książek i czasopism poświęconych kulturze. 

Wyniki naboru

Komisja Konkursowa Wrocławskiego Programu Wydawniczego, która zebrała się 13 maja 2016 w składzie: Jacek Sutryk (dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, przewodniczący komisji), Jarosław Broda (dyrektor Wydziału Kultury UMW), Jerzy Pietraszek (zastępca dyrektora Wydziału Kultury UMW), Olga Nowakowska (zastępca dyrektora generalnego Biura Festiwalowego Impart 2016), Magda Brumirska (koordynator Wrocławskiego Programu Wydawniczego), rozstrzygnęła postępowanie konkursowe w I edycji Programu. Kwota zaplanowana w budżecie Wrocławia na dofinansowanie publikacji wyniosła 600 000 zł.

Na konkurs wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie czasopism (od jednego do trzech numerów) oraz 52 wnioski o dofinansowanie książek na łączną kwotę w wysokości
1 653 360 zł brutto. 9 wniosków nie zostało zakwalifikowanych z powodów formalnych. W etapie oceny przez ekspertów 6 wniosków nie otrzymało liczby punktów kwalifikujących do dalszego postępowania. Do etapu oceny przez Komisję Konkursową Wrocławskiego Programu Wydawniczego zakwalifikowanych zostało 8 projektów czasopism oraz 39 projektów książek.

Komisja Konkursowa Wrocławskiego Programu Wydawniczego swoje decyzje opierała na ocenach ekspertów, powiązaniu projektów z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem poprzez twórców i tematykę oraz potencjał promocyjny dla regionu.

Komisja zadecydowała o dofinansowaniu w formie koedycji następujących tytułów:

Czasopisma

 1. „Rita Baum”- 3 numery (Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Rita Baum) – 90 000,00 zł

 2. „Format” - 1 numer (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) - 45 000,00 zł

 3. „nietakt!t” - 3 numery (Fundacja Teatr Nie-Taki) - 45 000,00 zł

 4. „Spotkania z zabytkami” – 1 numer (Fundacja Hereditas) - 40 000,00 zł

 5. „Magazyn Materiałów Literackich Cegła” – 3 numery (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza) – 30 000 zł

 6. „Rocznik Wrocławski” – 1 numer (Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Ossolineum) - 25 000,00 zł

 7. "Pomosty" Dolnośląski rocznik literacki – 1 numer (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich) - 14 000,00 zł

(Podane kwoty dotyczą łącznej sumy dofinansowania w ramach koedycji czasopism).

Książki

 1. „Rock we Wrocławiu”, Bogusław Klimsa (Wydawnictwo C2) - 45 000,00 zł

 2. „Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970”, Sylwia Świsłocka-Karwot (Via Nova) - 45 000,00 zł

 3. „O historii Wrocławia i Śląska inaczej tom 2”, red. Marek Derwich (Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii) - 30 000,00 zł

 4. „Przecinek”, Jerzy Pluta (Ośrodek Kultury i Sztuki) - 20 000,00 zł

 5. „Wrocław 1916. Kronika miasta twierdzy”, Magdalena Palica (ATUT) - 12 000,00 zł

 6. „Przewodnik po żydowskim Wrocławiu”, Jerzy Kichler, Tamara Włodarczyk (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce) - 10 000,00 zł

 7. „Wiersze niepolityczne (i inne)”, Stanisław Pasternak (ATUT) - 10 000,00 zł

 8. „Ziemie odzyskane w drukach ulotnych”, Marta Śleziak (ATUT) - 10 000,00 zł

 9. „Jestem, ocalałem”, Gabriel Leonard Kamiński (ATUT) - 9 000,00 zł

 10. „Putzlaga i inne wiersze”, Grzegorz Hetman (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza) - 9 000,00 zł

 11. „Tylne łapki”, Rafał Różewicz (Fundacja Duży Format) - 8 000,00 zł

 12. „Zaśpiewy rynkowe”, Dariusz Sas (Stowarzyszenie Rita Baum) - 4 500,00 zł

Decyzją Komisji Konkursowej kwota 98 500 zł pozostająca w puli Wrocławskiego Programu Wydawniczego zostanie przeznaczona na przeprowadzenie II naboru we wrześniu 2016 r.

Wrocławski Program Wydawniczy jest częścią programu literackiego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Zgłoś uwagę