wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 09:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Dla mieszkańca
  3. Odbyło się pierwsze posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury
Odbyło się pierwsze posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury

Od lewej – przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kultury, prof. Agnieszka Franków- Żelazny, wiceprzewodnicząca Izabela Duchnowska, sekretarz Paweł Kamiński

W środę 30 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury. Na spotkaniu wyłoniono Prezydium Rady, w skład którego weszli: pani Agnieszka Franków-Żelazny - przewodnicząca, pani Izabela Duchnowska – wiceprzewodnicząca oraz pan Paweł Kamiński – sekretarz. Termin kolejnego posiedzenia Rady został ustalony na 14 stycznia 2021 r.

Reklama

Protokół z pierwszego posiedzenia Wrocławskiej Rady Kultury (30.12.2020)

Obecni na spotkaniu:

● Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk● Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury:

1. Izabela Duchnowska2. Agnieszka Franków-Żelazny3. Jarosław Fret4. Marek Gluziński5. Konrad Imiela6. Janusz Jasiński7. Paweł Jarodzki8. Paweł Kamiński9. Katarzyna Majewska10. Magdalena Piekarska11. Jerzy Pietraszek12. Tomasz Sikora13. Tomasz Jakub Sysło14. Sylwia Świsłocka-Karwot15. Katarzyna Uczkiewicz● Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia:16. Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych17. Jacek Pluta – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych18. Dorota Ciastek – zastępca dyrektora Wydziału Kultury

1. Posiedzenie rozpoczął dyrektor Bartłomiej Świerczewski, witając wszystkich obecnych.Przypomniano agendę spotkania. Dyrektor Świerczewski przybliżył techniczne rozwiązaniadotyczące przekazania członkom Rady powołań oraz oświadczeń dotyczących ochronydanych osobowych. Postanowiono, że każdy z członków Rady zdecyduje, czy odbędzie się toza pomocą poczty czy przez bezpośredni kontakt. Obsługę w tym zakresie zapewni WydziałKultury.

2. Głos zabrał Prezydent Jacek Sutryk, gratulując wszystkim członkom Rady. Prezydentprzypomniał historię działań, które doprowadziły do powstania Rady Kultury. Jako trzykamienie milowe procesu wskazał stworzenie i wprowadzenie w życie dokumentustrategicznego Kultura-Obecna! w 2018 r., prowadzenie uspołeczniania polityki kulturalnejMiasta w ramach dialogu z Grupą Kultura Wrocław od 2019 r. oraz organizację WrocławskiegoKongresu Kultury zakończonego wyborami ośmiu członków Rady przez Stronę Społecznąw 2020 r.

Prezydent przybliżył sposób, w jaki wyobraża sobie współpracę z Radą,podkreślając, że jest to ciało doradcze Prezydenta, poprosił Radę o zajmowanie się sprawamisystemowo oraz o dialog dla dobra wrocławskiej kultury.3. Następnie przeprowadzono wybory Przewodniczącej, Wiceprzewodnicząceji Sekretarza Rady.

Przewodniczącą Wrocławskiej Rady Kultury została pani prof. Agnieszka Franków-Żelazny8 głosów „za”, 4 „przeciw” i 3 „wstrzymujące się”.ZA: J. Jasiński, J. Fret, K. Imiela, A. Franków-Żelazny, S. Świsłocka-Karwot, P. Kamiński, K.Uczkiewicz, J. PietraszekPRZECIW: K. Majewska, P. Jarodzki, T. Sikora, T. SysłoWSTRZYMUJĘ SIĘ: I. Duchnowska, M. Piekarska, M. Gluziński

Wiceprzewodniczącą Wrocławskiej Rady Kultury została pani Izabela Duchnowska 8 głosów „za”, 2 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”.ZA: K. Majewska, P. Jarodzki, T. Sikora, T. Sysło, M. Gluziński, K. Imiela, M. Piekarska,I. Duchnowska - 8 głosówPRZECIW: J. Jasiński, J. Pietraszek - 2 głosyWSTRZYMUJĘ SIĘ: J. Fret, A. Franków-Żelazny, S. Świsłocka-Karwot, P. Kamiński,K. Uczkiewicz - 5 głosów

Sekretarzem Wrocławskiej Rady Kultury został pan Paweł Kamiński

14 głosów „za” i 1 „wstrzymującego się”.WSTRZYMAŁ SIĘ P. Jarodzki, pozostali byli ZA.

4. Dyrektor Świerczewski prowadził spotkanie do końca na prośbę nowo wybranejprzewodniczącej Rady.

W ramach wolnych wniosków Pani Izabela Duchnowska zaproponowała, by Radazarekomendowała Prezydentowi przedstawiciela Rady do komisji konkursowejprzeprowadzającej wybór kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum WspółczesnegoWrocław (w organizacji), proponując spośród członków Rady w pierwszej kolejności PanaPawła Jarodzkiego, a w drugiej Panią Sylwię Świsłocką-Karwot.

Kandydatura Pana Pawła Jarodzkiego wzbudziła ostry sprzeciw Pana Jerzego Pietraszka z uwagi na jego wcześniejsze wystąpienia dotyczące palenia opon i rzucania śrubami, jako metod walki z urzędnikami. Pan Jerzy Pietraszek zwrócił też uwagę, że zarządzenie Prezydenta Wrocławia ws. Wrocławskiej Rady Kultury nie daje Radzie kompetencji do rekomendowania przedstawicieli do komisji konkursowych na dyrektorów instytucji kultury.

Stanowisko Jerzego Pietraszka w części dotyczącej regulaminu Rady poparł Pan Paweł Kamiński cytując §4 ust. 2 pkt a) i b) Zarządzenia nr 2248/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wrocławskiej Rady Kultury. W związku z tym, iż treść Zarządzenia nie zawiera zapisu o takich kompetencjach Rady oraz brakiem zgody obu zaproponowanych przedstawicieli Rady na rekomendowanie ich osoby Prezydentowi do komisji konkursowej, przy jednocześnie krótkim czasie pozostałym do rozstrzygnięcia konkursu, rekomendacji nie udzielono. Zapowiedziano jednak kontynuację rozmów na temat udziału Rady w procesie zmian na stanowiskach dyrektorów w instytucjach kultury na kolejnych posiedzeniach Rady.

Pan Tomasz Sikora poprosił o wyjaśnienie zapisów dotyczących ochrony danych osobowychi informacji niejawnych, do których przestrzegania winni zobowiązać się członkowie Rady.Dyrektor Świerczewski zadeklarował wyjaśnienie tych kwestii na kolejnym posiedzeniu Rady.Zaproponowano także techniczne rozwiązania komunikacyjne – próbę utworzenia adresumailowego dedykowanego Radzie.5. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 14 stycznia 2021 r. na godz. 14.00.Przewodnicząca Rady poprosiła o składanie propozycji do agendy spotkania do 10 stycznia2021 r. i zamknęła pierwsze posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl