wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

24°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 19:40

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Zdrowie
 4. Centrum Zdrowia Psychicznego+ – otwarcie placówki we Wrocławiu

Centrum Zdrowia Psychicznego+ dla dorosłych mieszkańców Wrocławia mogło powstać dzięki współpracy kilku partnerów – lidera tego projektu, czyli Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, oraz Fundacji Opieka i Troska, Stowarzyszenia Ostoja, a także Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Oficjalnego otwarcia placówki dokonano 19 lutego br. 

Reklama

Kiedyś w te budynki, gdzie dziś działa Centrum Zdrowia Psychicznego+, zajmowały pierwsze polskie zakłady elektroniczne Elwro. Przejęty po latach budynek ostał się w nie najgorszym stanie, wyłączając sieć (trzeba było położyć kilka kilometrów nowych kabli). Po wszystkich remontach i unowocześnieniach klucze do nowej przychodni trafiły w ręce obsługi 20 grudnia 2018 r.   

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ, które jest liderem projektu, ma kilku partnerów formalnych – instytucje wybrane do realizacji zadań zgodnie kompetencjami i doświadczeniem:

 • gminę Wrocław z Wydziałem Zdrowia i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – usługi socjalne i społeczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO) i świadczenia socjalne
 • Stowarzyszenie „Ostoja" na rzecz osób z niepełnosprawnościami – rehabilitacja i aktywizacja zawodowa
 • Fundację Opieka i Troska – usługi mieszkaniowe

 W pewnej fazie rodzącego się programu cenne było również wsparcie 4. Wojskowego Szpitala Kliniczny z Polikliniką SPZOZ. 

Z ziemi włoskiej do... Wrocławia i Krakowa

Pomysł stworzenia CZP narodził się –  jak wyjaśniała podczas uroczystego otwarcia nowego ośrodka we Wrocławiu konsultant wojewódzka w dziedzinie psychiatrii Ewa Bartecka-Piłasiewicz – trzy lata temu po wizycie wrocławsko-krakowskiej delegacji lekarzy psychiatrów w Trieście, we Włoszech. W tym mieście w latach 50.-60. ub. wieku dokonała się wielka reforma psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Na jej czele stał Franco Basaglia, który podjął próbę reorganizowania szpitala na podstawie zasady społeczności terapeutycznej. Polegała ona na tym, że zamknięto większość dużych szpitali psychiatrycznych, przeniesiono miejsca stacjonarne do szpitali ogólnych i otwarto dużo małych, lokalnych centrów zdrowia psychicznego.

Ewa Bartecka-Piłasiewicz – wojewódzka konsultant w dziedzinie psychiatrii i Wojciech Skiba – dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia, fot. mawi

Pozostając pod wrażeniem tych włoskich reform, polscy lekarze z placówek we Wrocławiu i Krakowie postanowili dokonać podobnej zmiany w tej dziedzinie zdrowia w swoich miastach. O tym, jak zadziałało to w dolnośląskiej stolicy, opowiadał m.in. Wojciech Skiba, dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia, w którego skład wchodzi Centrum Zdrowia Psychicznego+:

– Przystąpiliśmy najpierw do opracowania modelu. To było trudne zadanie. Żeby zaimplementować to, co gdzieś już w świecie działa, czyli w tym przypadku w północnych Włoszech, do naszych, polskich warunków, musieliśmy wypracować własny, „narodowy” charakter tego projektu – mówi dyrektor WCZ, podkreślając, że idee wprowadzić w czyn udało się dzięki wsparciu funduszy europejskich (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Uroczyste przecięcie wstęgi z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak (w środku), które udzieliło dużego wsparcia wrocławskiemu programowi, fot. UM

Otwarcie CZP dla pacjentów nastąpiło formalnie na początku stycznia br., ale jest to duży projekt o wartości ponad 16,3 mln zł. Zaangażowanych w jego realizację było sporo ponad 100 osób. – Mamy już także blisko 100 pacjentów. W marcu uruchomimy również Poradnię Zdrowia Psychicznego, finansowaną ze środków NFZ – dodaje Wojciech Skiba.

– Wiemy, że specyfika choroby psychicznej jest taka, że wymaga ciągłego wsparcia i motywowania, stąd powstanie tego Centrum. Jest to miejsce, w którym osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, na przykład po zakończeniu leczenia szpitalnego, mogą liczyć na dalszą pomoc w powrocie do zdrowia – powiedziała Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (na zdjęciu powyżej, fot. mawi). 

Dla kogo nowe Centrum

Korzystać z usług Centrum Zdrowia Psychicznego+ (CZP+) mogą osoby pełnoletnie z terenu Wrocławia, borykające się z problemami emocjonalnymi, w kryzysie zdrowia psychicznego lub z doświadczeniem choroby psychicznej, a także ich rodziny czy bliscy. Znajdą w nim kompleksową pomoc, dopasowaną do swoich indywidualnych potrzeb. Zespół specjalistów zaproponuje plan działań i leczenia, które pozwolą na wyjście z kryzysu i powrót do ról społecznych, które pacjenci pełnili wcześniej.

Jak się zarejestrować do CZP+

Do Centrum niepotrzebne jest żadne skierowanie. Najpierw należy udać się do recepcji przy ul. Ostrowskiego 13c po wszystkie potrzebne informacje. CZP działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, w sob. 9.00-14.00 (spotkania Klubu Rodzin i Bliskich). Kontakt telefoniczny: 71 369 90 60 lub e-mailowy: [email protected]

Po rozpoznaniu sytuacji pacjenta i ocenie jego funkcjonowania zespół terapeutyczny (specjaliści, którzy zapewnią wsparcie medyczne, psychologiczne, społeczne, pielęgniarskie) kwalifikuje do projektu, przeprowadza interwencje kryzysowe, zapewnia psychoedukację, współtworzy z pacjentem oraz jego rodziną indywidualny plan zdrowienia i rozwoju.

Jakie wsparcie daje CZP+

Wspomniany indywidualny plan zdrowienia może zawierać:

 • pomoc psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów
 • uczestnictwo w Ośrodku Dziennego Wsparcia
 • popołudniowe grupy terapeutyczne
 • pomoc pracownika socjalnego (tu w porozumieniu z MOPS-em)
 • pomoc prawną
 • aktywizację i rehabilitację zawodową (za co odpowiada Stowarzyszenie Ostoja)
 • łózka treningowe i usamodzielniające w Domu Współnym (na którym czuwa Fundacja Opieka i Troska)
 • pomoc interwencyjną i udostępnienie miejsc noclegowych (przewidziano 16) w Domu Wspólnym w razie nagłej sytuacji kryzysowej

Ośrodek Dziennego Wsparcia jest funkcjonalnym połączeniem oddziału dziennego ze środowiskowym domem samopomocy, działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Oferuje zróżnicowane zajęcia terapeutyczne, usługi medyczne, pielęgniarskie, psychologiczne. Terapeutyczne zajęcia grupowe odbywają się popołudniami, co umożliwia pogodzenie pracy czy nauki z terapią, w bezpiecznej atmosferze, z udziałem profesjonalistów oraz innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Na zdrowie... psychiczne!

Wszyscy zaangażowani w realizację programu, z którego efektów już dziś korzystają pacjenci z Wrocławia, wierzą, że ziści się idea, o którą „zawalczyli”, czyli możliwość bezpośredniego włączenia do systemu opieki zdrowotnej społecznej nowatorskiej, zintegrowanej i zdeinstytucjonalizowanej formy wsparcia dla osób z problemami emocjonalnymi. Że przyczyni się to, poprzez zwiększenie skuteczności oddziaływań i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej i społecznej, do złagodzenia skutków obserwowanego w Polsce, w tym i Wrocławiu, trendu pogarszania się kondycji psychicznej społeczeństwa. 

Zdjęcia: UM, mawi

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl