wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 20°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Rekrutacja do Akademii Młodych Uczonych i Artystów

Redakcja www.wroclaw.pl,
Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Kadencja członków trwa 5 lat. Akademia Młodych Uczonych i Artystów
Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Kadencja członków trwa 5 lat.

Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Kadencja członka Akademii trwa 5 lat.

Reklama

Jak aplikować do Akademii Młodych Uczonych i Artystów?

Wszystkich zainteresowanych kandydowaniem do Akademii Młodych Uczonych i Artystów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres [email protected] Jednocześnie prosimy o  dostarczenie lub przesłanie oryginału do Urzędu Miejskiego Wrocławia w kopercie zaadresowanej na: Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urząd Miejski Wrocław, Rynek 13 (II p.), 50-101 Wrocław do 15 czerwca każdego roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego Wrocławia)

Czym jest Akademia Młodych Uczonych i Artystów?

 • Akademia Młodych Uczonych i Artystów jest miejscem interdyscyplinarnej, swobodnej i żywej wymiany intelektualnej dla młodych naukowców i artystów związanych z dolnośląskimi uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi;
 • Jest to inicjatywa, którą wyróżnia interdyscyplinarny, międzyuczelniany i elitarny charakter, ideą zaś jest jedność wiedzy;
 • Działalność Akademii ma wyzwolić potencjał, śmiałość i nieszablonowość młodych umysłów oraz stać się stymulatorem procesu rozwoju tzw. „trójkąta wiedzy". Pomoże kształtować wizerunek Wrocławia jako ambitnego ośrodka akademickiego i naukowego przyjaznego ludziom młodym;
 • Zaproszenie do członkostwa wybitnych przedstawicieli młodego pokolenia naukowców wystosowane przez znamienite postaci polskiej nauki jest jednocześnie zachętą dla najlepszych absolwentów, doktorantów, artystów i badaczy, by związać swą przyszłość z Wrocławiem oraz tutejszymi uczelniami i instytutami badawczymi.

Jakie są działania Akademii Młodych Uczonych i Artystów?

Akademia Młodych Uczonych i Artystów odbywa cykliczne spotkania seminaryjne, organizuje otwarte wykłady z różnych dziedzin nauki oraz inicjuje i uczestniczy w innowacyjnych projektach popularyzujących naukę i sztukę, np.:

 • cykl warsztatów, konferencja i publikacja „Nadmiar i Brak”;
 • projekt badawczo-edukacyjny „Gucio” dotyczący różnorodności genetycznej populacji pszczół;
 • projekt „Matma nie gryzie”, który miał na celu pokazanie zastosowania matematyki we wszystkich dziedzinach wiedzy
  i działalności człowieka;
 • pilotażowy projekt „Język maszyn”, którego celem jest wykształcenie umiejętności logicznego myślenia u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
 • projekt warsztatów logiczno-krytycznych zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli wrocławskich szkół pt. „Porządne myślenie”;
 • międzynarodowa konferencja psychiatryczna pt. „Moneta o wielu stronach – różne perspektywy chorób psychicznych”;
 • projekt badawczo-edukacyjny łączący filozofię i matematykę „Filomates”;
 • projekt badawczo-edukacyjny dotyczący nasycenia medialnego sportu „SMS – Saturacja Medialna Sportu”; 
 • projekt mający na celu upowszechnienie wiedzy o roli badań naukowych we współczesnym społeczeństwie, „Danio Adventure! Nauka i Odkrycia”, a także inne liczne seminaria i konferencje. 

Członkowie Akademii tworzą prawdziwie interdyscyplinarne grupy badawcze (np. psychiatria i informatyka, sztuki plastyczne i informatyka, filozofia i matematyka) i prowadzą w swoim gronie projekty naukowe. Obecna na każdym spotkaniu Akademii wielość perspektyw poznawczych jest ucieleśnieniem źródłowych dla nauki idei: jedności wiedzy oraz jedności poznania.

Członkowie Akademii mogą nawiązać współpracę z prywatnymi firmami, które mogą fundować nagrody lub finansować część badań. Miasto udziela zaś wsparcia w poszukiwaniu sponsorów projektów naukowych oraz w realizacji projektów popularyzujących naukę. W przypadku starań o zewnętrzne dofinansowanie badań lub przyznanie grantów Kapituła Akademii Młodych Uczonych i Artystów udziela członkom rekomendacji.

Kapituła Akademii Młodych Uczonych i Artystów

Wyboru pierwszych członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów dokonała Honorowa Kapituła. W ten sposób zapewniono Akademii elitarny charakter, najwyższy poziom i niezależność. Jest to starannie wyselekcjonowane grono cenionych postaci ze świata nauki. Zasiadają w niej:

 • Andrzej Białas Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 • Marek Bojarski Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia
 • Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Tadeusz Luty Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Maciej Żylicz Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Kontakt

Katarzyna Hubicka
tel.: +48 71 770 20 30
[email protected]

Tomasz Franc
tel. +48 71 777 94 69
[email protected]

Małgorzata Lulkiewicz  
tel. +48 71 770 20 26
[email protected]

Szczegółowe informacje dotyczące Akademii Młodych Uczonych i Artystów można znaleźć również na stronie Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl