wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 09:40

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Aktualności
 4. Tylko do czwartku, 23 marca można składać wnioski o dofinansowanie studenckich projektów
Uczące się studentki (zdjęcie ilustracyjne) Oleksandr Poliakovsky
Uczące się studentki (zdjęcie ilustracyjne)

W tym roku maksymalne dofinansowanie działań studenckich w ramach Funduszu Aktywności Studenckiej wynosi 10 tys. zł. Czasu na przygotowanie wniosków nie zostało już wiele. To ostatnia szansa! Termin mija w czwartek, 23 marca. Zobaczcie listę pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne przy składaniu wniosku na dofinansowanie projektów studenckich.

Reklama

Jest jeszcze jeden dzień na składanie wniosków o dofinansowania projektów studenckich w ramach FAST. Dokumenty podpisane przez rektora uczelni lub dyrektora instytutu PAN albo osobę upoważnioną należy dostarczyć do godz.:

 • 15.45, jeśli wnioski składane są w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Rynek 13;
 • 23.59, jeśli wnioski opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składane są za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zanim złożycie wniosek, sprawdźcie, czy wszystkie jego elementy zostały poprawnie wypełnione. Poniżej przygotowaliśmy listę pytań i odpowiedzi, które mogą być przy tym pomocne.

Informacje podstawowe – wnioskodawca

 • Czy o dofinansowanie może ubiegać się grupa, która nie działa w ramach koła naukowego?

Tak, fundusze z FAST mogą zostać przyznane również nieformalnej grupie studenckiej. Taka grupa jednak musi mieć opiekuna, który jest pracownikiem uczelni.

 • Dlaczego we wniosku o dofinansowanie projektu należy podać dane uczelni i opiekuna koła naukowego? Czy studenci nie mogą sami ubiegać się o dofinansowanie własnego projektu?

Umowa o dofinansowanie może być podpisana z podmiotem, który ma osobowość prawną. Studenckie Koło Naukowe osobowości prawnej nie ma, nie może więc być stroną umowy.

Z podobnego powodu we wniosku należy podać dane opiekuna, pracownika uczelni. Taka osoba jest łącznikiem między administracją uczelni, która obsługuje projekt od strony formalnej, a studentami, którzy realizują projekt.

 • Czy jeden projekt może być realizowany przez więcej niż jedno koło naukowe działające na tej samej uczelni?

Jak najbardziej jedną z dei FAST jest wspieranie interdyscyplinarnych działań, dlatego współpraca kilku kół z tej samej uczelni jest nie tylko możliwa, ale i mile widziana. Im bardziej interdyscyplinarny projekt, tym lepiej. W ramach projektu można współpracować również z -partnerami zewnętrznymi.

Przykładem takiej udanej współpracy jest projekt realizowany przez SKN Planowania Przestrzennego PUZZLE i SKN Architektury Krajobrazu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dodatkowo w projekt zaangażowana była też instytucja – Zespół Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Dawida we Wrocławiu.

Projekt: opis

 • Czy projekt musi wiązać się z profilem działalności koła naukowego?

Tak, projekt musi wiązać się z profilem działalności koła naukowego.

 • Czy w ramach FAST preferowana jest konkretna tematyka projektów?

Dofinansowanie przyznawane jest różnym projektom: badawczym, społecznym, artystycznym. Dla komisji oceniającej ważne jest, aby był to projekt grupowy, najlepiej interdyscyplinarny i wiązał się z konkretnym efektem. A zatem nawet najbardziej szalone (na pierwszy rzut oka) pomysły mają szansę na otrzymanie dofinansowania, wystarczy je tylko poprzeć odpowiednią argumentacją.

 • Jak opisać projekt?

Jednym z ważniejszych punktów wniosku jest opis rezultatu końcowego projektu. Warto w tym punkcie zadbać o poprawny, ale funkcjonalny język. Powinien być on przystępny i zrozumiały, bez nadmiernego stosowania naukowych terminów.

Projekt: kosztorys

 • Jakich wydatków nie można sfinansować z FAST?

Najważniejsze elementy, których nie należy włączyć w budżet projektu, zostały wskazane w formularzu. Należą do nich:

 • wynagrodzenia dla członków koła naukowego lub pracowników uczelni z tytułu realizacji projektu;
 • opłaty za wynajem sal;
 • wydatki związane z wyjazdami i spotkaniami integracyjnymi (wyjazdy badawcze mogą być finansowane);
 • wydatki poniesione na powstanie publikacji;
 • zakup standardowego sprzętu biurowego i komputerowego.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy we wniosku znajdzie się pozycja, która nie może być finansowana ze FAST, komisja oceniająca zwraca się o wprowadzenie poprawek lub proponuje pomniejszenie kwoty dofinansowania.

W budżecie można za to ująć koszty związane z transportem, opłatami celnymi, przewalutowaniem.

 • Jakie są limity kwot, o które można wnioskować?

Każdy z projektów ma szansę na pozyskanie kwoty w wysokości nawet 10 tys. zł. Jeśli projekt nie generuje takich kosztów, warto zastanowić się nad wprowadzeniem do harmonogramu dodatkowych (oczywiście wartościowych i potrzebnych) działań, dzięki którym wartość całego projektu będzie bliski 10 tys. zł. Na kogo wystawiać faktury, które mają być rozliczane z budżetu FAST?

Faktury powinny być wystawiane na uczelnię, przy których działa koło naukowe. Dokumenty wystawiane na osobę prywatną nie będą akceptowane przy rozliczaniu projektu.

 • Jak opisywać faktury?

Aby usprawnić rozliczanie projektu, warto od razu zadbać o odpowiednie podpisanie i opisanie faktur przez wskazanie:

 • źródła finansowania faktury;
 • umowy, na której podstawie dochodzi do finansowania wydatku;
 • osoby merytorycznej.

Na tym etapie ważna jest komunikacja między trzema stronami: administracją uczelni – opiekunem koła naukowego – członkami koła naukowego. Obieg faktur powinien być sprawny i – najlepiej – przebiegać płynnie.

Projekt: harmonogram

 • Czy w harmonogramie można ująć działania, które zostały wykonane przed podpisaniem umowy z WCA?

W harmonogramie należy ująć tylko te zadania, które wydarzą się w trakcie trwania umowy, czyli prawdopodobnie od czerwca do końca roku.

 • Jak zgłaszać zmiany w harmonogramie lub zakresie działań realizowanego projektu?

O wszelkich zmianach dotyczących harmonogramu, wydatków i rezultatu należy informować WCA na bieżąco, aby zaakceptowała zmiany. Aby usprawnić proces, WCA nie wymaga w takich przypadkach aneksowania umowy, wystarczy pismo, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania uczelni. Jednak przed oficjalnym powiadomieniem o zmianach warto je skonsultować z WCA.

Wiele problemów przy rozliczaniu projektów wynika z braku bieżącej komunikacji między stronami umowy. Jest to szczególnie ważne w dwóch sytuacjach:

 • gdy trzeba wprowadzić zmiany dotyczące zakresu lub terminu realizacji poszczególnych działań;
 • przy dokumentowaniu wydatków.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl