Adam Zawada nowym wiceprezydentem Wrocławia

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił nazwisko swojego trzeciego zastępcy. Został nim Adam Zawada, który uzyskał rekomendację Nowoczesnej, a w Urzędzie Miejskim będzie nadzorował pracę Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

  • Adam Zawada został nowym wiceprezydentem Wrocławia


Prezydent Wrocławia poinformował o podpisaniu z szefem klubu Nowoczesnej deklaracji o współpracy. – To porozumienie, z którego wynika, że wspólnie będziemy troszczyć się o dobro naszego miasta i jego mieszkańców. To także wsparcie moich działań, w szczególności na poziomie uchwalania planu finansowego na kolejny rok, ale także wsparcie przy udzielaniu absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta. To wyraz woli i chęci wspólnej pracy, za co serdecznie dziękuję – mówi Jacek Sutryk.

Dodając, że konsekwencją podpisanej deklaracji jest powołanie trzeciego zastępcy, którego wskazali radni Nowoczesnej. Został nim Adam Zawada. W Urzędzie Miejskim Wrocławia będzie sprawował nadzór nad pracami Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, którymi dotychczas zajmowała się Magdalena Piasecka, była wiceprezydent miasta.

– Serdecznie dziękuję za zaufanie prezydentowi Jackowi Sutrykowi, ale także środowisku Nowoczesnej i wszystkim radnym, którzy wsparli moją kandydaturę. Cieszę się, że będę mógł reprezentować interesy Wrocławia i pracować na jego rzecz jako wiceprezydent miasta – zapewnia Adam Zawada.

Adam Zawada to trzeci nowo powołany wiceprezydent Wrocławia. Wcześniej, 30 listopada, prezydent Jacek Sutryk na swoich zastępców mianował Renatę Granowską, która będzie kierować m.in. Departamentem Edukacji oraz Sebastiana Lorenca odpowiedzialnego m.in. za Departament Nieruchomości i Eksploatacji.

Czytaj także: Renata Granowska i Sebastian Lorenc wiceprezydentami Wrocławia

Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia

podlega mu Departament Zrównoważonego Rozwoju:

  • Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu
  • Biuro Wody i Energii
  • Wydział Środowiska i Rolnictwa

nadzoruje:

  • Zarząd Zieleni Miejskiej
  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Adam Zawada – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku ekonomia. W latach 2014 – 2017 pracował w Urzędzie Marszałkowskim, w tym m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Marszałka. Odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski spółek i współpracę z zagranicą. Od listopada 2017 roku był wiceprezesem Stadionu Wrocław, gdzie odpowiadał m.in. za komercjalizację powierzchni biurowej oraz kwestie związane z sektorem eventowym.Zgłoś uwagę