12 listopada - zmiany zasad parkowania w płatnej strefie

Od 12 listopada na mocy uchwały rady miejskiej zmieniają się zasady parkowania w strefie płatnej dla abonamentu typu I - czyli dla mieszkańca zameldowanego w strefie.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że z dniem 12 listopada wchodzi w życie Uchwała nr XXXI/641/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. 
Zmiana dotyczy Abonamenty typu I - abonament dla mieszkańca zameldowanego w strefie - w zakresie zniesienia obowiązku stałego zameldowania z dopuszczeniem zameldowania czasowego przy miejscach wyznaczonych do płatnego postoju. Od dnia 12 listopada prawo do zakupu Abonamentu I będą miały osoby posiadające tymczasowy meldunek w strefie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 376 08 28 

Zgłoś uwagę