Zoo ma nowy cennik biletów

Od 1 lutego 2019 r. zmieniają się ceny biletów do wrocławskiego zoo. 


Ceny biletów dla wrocławian bez zmian

– W związku z szacowanym wzrostem kosztów utrzymania ogrodu zoologicznego w bieżącym roku, o około 1,5 mln zł, podjęliśmy bardzo trudną decyzję o podwyżce jednorazowych biletów wstępu, która będzie obowiązywać od 1 lutego 2019 roku – mówi Radosław Ratajszczak, prezes zarządu ZOO Wrocław. 

– Chciałbym podkreślić, że podwyżka jest wynikiem czynników niezależnych od nas. Z jednej strony musimy zagwarantować jak najlepsze warunki zwierzętom zwłaszcza, że wiele z nich należy do gatunków, które są bezpośrednio zagrożone wymarciem w środowisku naturalnym. Z drugiej natomiast, naszym obowiązkiem jest dbałość o wysoką jakość świadczonych usług dla zwiedzających. Z myślą o mieszkańcach Wrocławia, nie zmieniamy cen kart rocznych, ani cen biletów dla posiadaczy katy UrbanCard Premium oraz biletów rodzinnych dla dużych rodzin. Realizując strategię prezydenta miasta wychodzimy z jeszcze korzystniejszą ofertą dla wrocławskich seniorów - dodaje. 

Wrocławski ogród zoologiczny ma pod swoją opieką ponad 10 000 zwierząt, reprezentujących 1 100 gatunków. Około 65% z nich jest zagrożonych wyginięciem, a około 35% wyginie w środowisku naturalnym w ciągu najbliższych 20‑30 lat. Hodowla zachowawcza prowadzona w ogrodzie zoologicznym to szansa na przetrwanie tych gatunków i ich powrót do środowiska naturalnego. 

Zarządzanie taką dużą instytucją jak zoo to wyzwanie na wielu płaszczyznach, wymagające nieustającego rozwoju, zarówno w sferze infrastruktury, hodowli, edukacji, ochrony środowiska i obsługi klienta.

Zmiany zapowiadane na 2019 rok nie pozostaną bez wpływu na każdą z powyższych sfer, generując nieprzewidziane dotąd wydatki:

  • Największy wzrost w zakresie opłat za energię elektryczną, szacowany na ok. 41%, oznacza wydatkowanie o ponad 1,1 mln zł więcej w skali roku (stawka w okresie 01.01.2018 – 30.06.18 wynosiła 207,80 zł za 1 MWh, w okresie 01.07.18 – 31.12.18 wynosi 269,50 zł za 1 MWh, a od 01.01.19 wynosi 332,70 z 1 MWh.). Należy podkreślić, że zoo nie jest w stanie zmniejszyć zużycia energii elektrycznej, ponieważ w większości wypadków jest ono generowane przez systemy podtrzymywania życia dla zwierząt i ich ochrony.
  • Wprowadzenie opłat za użytkowanie wód powierzchniowych nakłada na zoo konieczność poniesienia w 2019 roku wydatku w wysokości ok. 450 000 zł. Wynika to z wprowadzenia nowego Prawa Wodnego, które weszło w życie z końcem 2018 roku. Wpływ nowego prawa i znacznych podwyżek opłat za użytkowanie wód na ceny wody pitnej jest jeszcze niemożliwy do oszacowania.
  • Stały wzrost cen towarów spożywczych również wpłynie bezpośrednio na koszty żywienia zwierząt. Skutki finansowe należy określić w wysokości wzrostu co najmniej o 8 % w skali roku.
  • Istotny wzrost cen materiałów budowlanych, który nastąpił już w 2018 r. i szacowany dalszy wzrost  o 8% w roku bieżącym, już wpłynął na wzrost kosztów robót budowlanych, prowadzanych na terenie zoo. Dotyczy to prac wykonywanych zarówno przez pracowników działu technicznego wrocławskiego zoo, jak i realizowanych przez firmy zewnętrzne, nie tylko zaplanowanych inwestycji, ale również codziennego działania zoo, jak np. bieżące naprawy ogrodzeń, przeglądy po zimie czy interwencyjne naprawy np. po nawałnicach.
  • Podwyżka płacy minimalnej, wprowadzonej od 1 stycznia 2019 r. (min 14,70 zł za 1 godz. z 13,70 zł za 1 godz. w 2018r.) spowoduje wyższe koszty ochrony zoo, obsługi kas, a także zewnętrznej obsługi Afrykarium. Koszty te są obecnie niemożliwe do pełnego określenia, mogą jednak sięgnąć około 7 % obecnie ponoszonych.

W konsekwencji Zarząd ZOO Wrocław, chcąc jak najlepiej realizować misję zoo, wprowadza następujące podwyżki cen biletów jednorazowego  wstępu do zoo, z dniem 1 lutego 2019 roku: 

materiały: ZOO Wrocław (skróty od redakcji)

Statystyki wrocławskiego zoo

Rok 2018 okazał się dla wrocławskiego zoo bardzo pomyślny. Frekwencja utrzymuje się na zbliżonym poziomie już trzeci rok z rzędu, dzięki czemu ogród pozostaje w czołówce największych atrakcji turystycznych w Polsce. W zeszłym roku ogród odwiedziło ponad 1 600 000 zwiedzających.

Wielkość populacji zwierząt w zoo nie zmienia się od 2014 roku i liczy ok. 10 000 osobników, reprezentujących ponad 1 100 gatunków. Odnotowano dwie światowe sensacje w dziedzinie hodowli zachowawczej – wyklucie się dzioborożców palawańskich i narodziny kuskusa niedźwiedziego.

Zebrano ponad 260 000 zł pochodzących ze sprzedaży biletów ZOO NA RATUNEK, które to środki przekazane zostały na ratowanie egzotycznych gatunków – saoli, kha–nyou, okapi i waranów z Komodo oraz gatunku rodzimego - żółwi błotnych.

Zakończono budowę nowych siedlisk dla panter śnieżnych, panter mglistych, wilków i wydr, a trwają prace przy wybiegu takinów złotych i w Motylarni. Przygotowywane są kolejne inwestycje, takie jak remont zabytkowej „Ptaszarni”, budowa pawilonu dla gatunków inwazyjnych oraz obiektu ekspozycyjno-hodowlanego dla goryli i innych zwierząt lasów deszczowych Afryki równikowej.

Jednak, aby utrzymać obecne tempo rozwoju, zoo musi mieć na to środki. Zgłoś uwagę