wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Wrocław na drodze do neutralności klimatycznej. Zakwalifikował się do ważnego programu
panorama Wrocławia źródło: Freepik
panorama Wrocławia

Stolica Dolnego Śląska znalazła się wśród 100 miast europejskich, zakwalifikowanych do innowacyjnego unijnego programu - „Misji Neutralnych dla Klimatu i Inteligentnych Miast”. Wrocław może liczyć na preferencje w ramach konkursów o środki unijne oraz doradztwo międzynarodowych ekspertów. Pomogą oni naszemu miastu m.in. w znalezieniu modelu finansowania działań na rzecz klimatu.

Reklama

Kluczowa rola miast w osiągnięciu neutralności klimatycznej przez UE

Miasta odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r., co jest celem Europejskiego Zielonego Ładu. Zajmują one zaledwie 4 proc. powierzchni lądowej Unii Europejskiej, ale są domem dla 75 proc. obywateli UE. Ponadto miasta zużywają ponad 65 proc. światowej energii i odpowiadają za ponad 70 proc. globalnej emisji CO2. W szczególności miasta europejskie mogą znacząco przyczynić się do osiągnięcia celu Zielonego Ładu, jakim jest zmniejszenie emisji o 55 proc. do 2030 r. oraz, w bardziej praktyczny sposób, zapewnienie obywatelom czystszego powietrza, bezpieczniejszego transportu oraz zmniejszenia zatorów komunikacyjnych i hałasu.

Misją „Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych Miast” jest wsparcie i promocja 100 europejskich miast w ich transformacji systemowej w kierunku neutralności klimatycznej do 2030 roku jak również przekształcenie tych ośrodków w centra eksperymentu i innowacji.

To dla nas duże wyróżnienie! Wrocław zawsze był w awangardzie, zawsze wysoko sobie stawiał cele bycia miastem zielonym i zrównoważonym. To są trudne wyzwania, ale nie boimy się ich podejmować. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w gronie tych 100 miast, które w tej Misji będą uczestniczyły
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

W ramach Misji, spośród blisko 400 miast, wybrano 100. Mają one być w przyszłości miastami referencyjnymi dla tych pozostałych, które chcą osiągnąć neutralność klimatyczną najdalej do 2050 roku. Wybrano różne ośrodki, większe i mniejsze, o różnym położeniu geograficznym, będące również w różnych miejscach drogi do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Właśnie po to, aby inne miasta europejskie mogły odnaleźć dogodny, adekwatny dla siebie wzorzec.

Szansa nie tylko na pieniądze, ale i know-how

Dla tych miast, które uzyskały etykietę neutralnych klimatycznie, w ramach Misji dedykowane będą specjalne środki finansowe, preferencje w ramach konkursów o środki unijne. Wrocław otrzyma też specjalne doradztwo ekspertów międzynarodowych, aby wypracować nowy model transformacji miast w centra innowacji, nowe formy zarządzania partycypacyjnego, znaleźć model ekonomiczny finansowania działań na rzecz klimatu, jak również model zintegrowanego planowania miejskiego, czy też inteligentne systemy i platformy danych.

Nic o Was bez Was - dojście do neutralności klimatycznej wymaga porozumienia z mieszkańcami

Pierwszym ważnym etapem, który potrwa co najmniej kilkanaście miesięcy będzie wypracowanie kontraktu między miastem a jego mieszkańcami, biznesem, uczelniami po to, abyśmy wspólnie kreowali naszą ścieżkę dojścia do neutralności klimatycznej. Abyśmy się wspólnie na nią zgodzili i na końcu wspólnie ją realizowali. Jest to kluczowe w powodzeniu całego przedsięwzięcia
Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Dlatego też bardzo duży nacisk stawiany będzie na nowe formy partycypacji, platformy współpracy, na inicjatywy oddolne, na przedsięwzięcia kreowane przez samych mieszkańców, przez lokalny biznes i  uczelnie.

 Wyznaczenie ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej jest bardzo trudnym zadaniem z uwagi na złożoność materii. Przede wszystkim, aby Misja mogła się udać, muszą do  niej przystąpić wszyscy mieszkańcy. Musimy być wspólnie przekonani o tym, że chcemy jako Wrocław osiągnąć neutralność klimatyczną i gotowi jesteśmy podjąć wysiłek, zmienić nasze nawyki i sposób, w jaki do tej pory funkcjonowaliśmy, w jaki użytkowaliśmy miasto. Wszystko po to, by redukować ślad węglowy i zmniejszyć ilość gazów cieplarnianych, które generujemy – dodaje Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Miasto sukcesywnie zmierza do wdrożenia unijnych celów klimatycznych

Wrocław od lat realizuje ambitną wizję przekształcenia miasta w strefę wolną od węgla, w której mieszkańcy mają dostęp do pewnej, czystej, zrównoważonej i niedrogiej energii. Wrocław dąży do tego, by stać się miastem świadomym, odpornym, odpowiedzialnym i gotowym na wyzwania przyszłości, które chroni i rozwija swój kapitał przyrodniczy oraz zapewnia bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy swoim mieszkańcom.

W tym celu miasto aktywnie działa na forum międzynarodowym oraz jest czynnym członkiem europejskich inicjatyw mających na celu zmianę polityki energetycznej i klimatycznej miast, w tym Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii czy Międzynarodowej Radzie na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (ICLEI).

Wrocław jest również sygnatariuszem listu otwartego Burmistrzów 58 miast w ramach sieci Eurocities skierowanego w 2020 roku do przewodniczących Rady Europejskiej, wyrażającego konieczność zwiększenia, przy wsparciu UE, redukcji emisji na obszarach miast do 65 proc. do 2030 r.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl