Link do strony www.wroclaw.pl

  Drugi przetarg na zagospodarowanie wód w dolinie Olszówki Krzyckiej

  Na zielonym terenie położonym w pobliżu rzeki Ślęzy, zagospodarowane zostaną wody opadowe. Powstanie tam również nowy park Krzycki wypracowany w ramach konsultacji społecznych. MPWiK ogłosiło drugi przetarg na projekt i realizację koncepcji zagospodarowania wód w rejonie Olszówki Krzyckiej.

  Z zielonego miejsca na południu Wrocławia już teraz korzystają mieszkańcy. Część zadrzewionego terenu zostanie docelowo zagospodarowana pod park Krzycki. Najpierw jednak zrealizowane zostaną prace, dzięki którym Olszówka będzie retencjonowała wodę z okolicznych ulic. 2 czerwca MPWiK ogłosiło drugi przetarg na realizację prac związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła bowiem żadna oferta.

  Teren był przedmiotem dwuetapowych konsultacji społecznych  swoje wnioski złożyło łącznie 325 osób. Większość z mieszkańców podkreśliło przede wszystkim, by dolina Olszówki zachowała swój naturalny charakter, a park był tworzony w wyniku naturalnego i spontanicznego rozwoju roślinności. Jego uzupełnieniem powinna być również naturalna retencja. W ramach konsultacji z młodzieżą wypracowano ideę „Zielonej Szkoły” i naturalnego, edukacyjnego placu zabaw.

  – Wspólnie z mieszkańcami wypracowaliśmy koncepcję zagospodarowania tego terenu. Poddana dodatkowemu opiniowaniu w ramach marcowego, drugiego etapu konsultacji, będzie podstawą utworzenia projektu zagospodarowania terenu doliny Olszówki i parku Krzyckiego. Uwagi strony społecznej znalazły swoje odzwierciedlenie w dokumentacji przetargowej  mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego.

  kwiatostan - fot. G. Mikołajczak

  – Działamy transparentnie, zrezygnowaliśmy z realizacji planu miejscowego na terenach gminnych, tam gdzie zakładał on zabudowę. Pomimo konsultacji społecznych w dalszym ciągu pojawiają się pytania o konkretne rozwiązania projektowe. Należy zaznaczyć, że aby mogło dojść do inwestycji, dokumentacja projektowa nie może być w sprzeczności z miejscowym planem. Wszystkie zastosowane rozwiązania pozwolą z sukcesem zrealizować ją z wykorzystaniem zapewnionego dofinansowania.

  Bez podtopień

  Dzięki realizacji, nadmiar wody opadowej spływający do Olszówki Krzyckiej zasili nowe rozlewiska w parku Krzyckim i tam będzie retencjonowany. Z jednej strony to forma przystosowania Wrocławia do zmian klimatu, z drugiej rozwiązanie problemu pobliskich mieszkańców, którzy doświadczają lokalnych podtopień po ulewnych deszczach. Woda będzie zbierana z powierzchni około 82ha z fragmentu ulicy Krzyckiej oraz z ulic: Skarbowców, Szarugi, Babiego Lata, Mglistej, Róży Wiatrów, Wietrznej i Południowej.

  Woda deszczowa, która do tej pory zalewała okoliczne ulice, będzie spływała do uporządkowanego koryta Olszówki Krzyckiej. Dodatkowo, wody nadmiarowe zbierane będą w rozlewiskach na terenach zieleni, w tym na terenie przyszłego parku Krzyckiego. Przepust, który jest zaplanowany w koncepcji, umożliwi połączenie planowanych rozlewisk  mówi Martyna Bańcerek, rzecznik prasowa MPWiK.

  Jak będzie wyglądał park Krzycki?

  To pytanie przede wszystkim do samych mieszkańców. W parku Krzyckim planowane są ścieżki, które będą jednocześnie stanowiły obsługę techniczną zbiorników, a także niezbędne ławki, kosze oraz stojaki rowerowe. Realizacja całościowego zagospodarowania terenu będzie zależała od decyzji mieszkańców  np. w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego lub Funduszu Osiedlowego. Warto podkreślić, że obszar parku obejmie również najniżej położone miejskie działki, obecnie przeznaczone w MPZP na zabudowę z planów sprzedaży tych działek na poczet parku zrezygnował prezydent Jacek Sutryk. Ich łączna powierzchnia to około 1,5 hektara.

  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook