Jak urządzić park Krzycki?

Jak urządzić park Krzycki?

Konsultacje społeczne dotyczące urządzenia północnej części parku Krzyckiego

Konsultacje dotyczące urządzenia północnej części parku Krzyckiego, położonej pomiędzy R.O.D “Dolinka” a ul. Życzliwą, rozpoczynają się 1 marca 2021 r.

To kolejny, obok Klecińskiego, Grabiszyńskiego oraz Tysiąclecia, park, który zostanie zlokalizowany przy rzece Ślęzy. Inwestycja będzie realizowana w etapach, w pierwszej kolejności będzie zapewniona niezbędna infrastruktura. 

Co z doliną Olszówki?

W wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców, Prezydent Jacek Sutryk zdecydował, że w dolinie Olszówki nie powstanie kolektor wody opadowej, a planowanie dla tego terenu rozpocznie się od nowa. Latem 2020 r. odbył się pierwszy etap procesu konsultacyjnego, w którym zastanawialiśmy się nad sposobem zagospodarowania doliny Olszówki i parku Krzyckiego (tu można przeczytać o szczegółach). 

Zrealizowana została koncepcja zlewni, której przedmiotem były rozwiązania dotyczące jedynie odpowiedniej retencji i gospodarowania wodą opadową. Jedno z rozlewisk znajduje się na terenie parku i będzie stanowiło osnowę dalszych rozwiązań kompozycyjnych.

Obecnie, w drugim etapie konsultacji, rozmawiamy o koncepcji urządzenia północnej części parku Krzyckiego (położonej pomiędzy R.O.D “Dolinka” a ul. Życzliwą), związanej z gospodarowaniem wodą opadową w tym rejonie.

Jak jest teraz?

Przyszły park Krzycki to spory, mocno zadrzewiony teren zielony na południu miasta, umiejscowiony po wschodniej stronie Ślęzy. 

Ponieważ jest to obszar, na którym po wystąpieniu nawalnych opadów zdarzają się problemy z drożnością cieku oraz ze sprawnym odbiorem wód opadowych z obszaru zlewni, latem w 2020 r. zlecono koncepcję gospodarowania opadami w tym rejonie. Koncepcja została zakończona w lutym br., zgodnie z jej założeniami m.in. na terenie parku usytuowane będą zbiorniki wodne służące retencji wód opadowych, które zostały zaplanowane z poszanowaniem istniejących zadrzewień. Rolą zbiorników będzie magazynowanie wody i poprawa warunków siedliskowych planowanej tu roślinności, która zostanie posadzona w sąsiedztwie już rosnących tu drzew.

Co konsultujemy?

Przygotowujemy koncepcję zagospodarowania północnej części parku Krzyckiego, która będzie uwzględniać opinie mieszkańców i mieszkanek, zebrane w raporcie  z pierwszego etapu konsultacji.

Koncepcję omówimy podczas konsultacji w terminie 1-14 marca 2021 r. Ich efektem będzie wypracowanie ostatecznego planu dla zagospodarowania tych nowych terenów zielonych.

Północna część parku Krzyckiego to teren położony między R.O.D “Dolinka” a ul. Życzliwą - kliknij, aby powiększyć...

Mapka prezentuje obszar północnej części parku Krzyckiego (obszary A i B, zaznaczone czerwoną i żółtą linią). Linie czarne pokazują podział gruntów na tym terenie i nie odzwierciedlają istniejących obecnie przedeptów.

Rozmawiamy o:

  • urządzeniu północnej części parku Krzyckiego (obszar zaznaczony literą  „A”),
  • elementach parkowych na obszarze zbiornika retencyjnego (obszar zaznaczony literą “B”), zaplanowanego w koncepcji zlewni.

Weź udział w e-spotkaniu i wyraź opinię przez e-formularz! Twoja opinia będzie miała wpływ na sposób urządzenia parku Krzyckiego. Konsultacje trwają do 14 marca 2021 r. (niedziela).

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Autorem zdjęć jest Andrzej Skobejko.

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Więcej aktualności