Zgłoś się do XIX Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Uczniowie szkół średnich mają kolejną okazję, żeby wziąć udział w Ogólnopolskim Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej. Prace w XIX edycji konkursu można przesyłać do 30 listopada br.


Organizatorem Turnieju jest Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu. Autorką i osobą odpowiedzialną za organizację jest Ewa Obara-Grączewska. Ma on charakter konkursu otwartego, a organizatorzy nie narzucają uczestnikom tematu prac ani maksymalnej objętości tekstu.

Do tekstu można dołączać zdjęcia, materiały filmowe albo dźwiękowe, choć tych elementów jury konkursu (znani i cenieni dziennikarze, reportażyści, wykładowcy dziennikarstwa) nie bierze pod uwagę, zwracając ją tylko na tekst.

Jak zgłosić swój udział

Tekst musi być oczywiście napisany samodzielnie przez ucznia (dopuszcza się sytuacje, w których jeden reportaż napisany został przez kilkoro uczniów; w przypadku wejścia do finału dzielą się między sobą jedną nagrodą). Wszystko, co dotyczy zapożyczeń, cudzych prac, książek itp., i zostanie zamieszczone w pracy konkursowej, musi być w niej wyraźnie oznaczone – z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia, ponieważ wymaga tego ustawa o prawie autorskim. 

Prace należy dostarczyć wyłącznie pocztą tradycyjną (nie e-mailem) lub osobiście. Taki konkursowy pakiet powinien zawierać:

  • reportaż w formie wydruku komputerowego w czterech egzemplarzach (każda praca osobno spięta, kartki ponumerowane, bez podpisu autora) 
  • wersję elektroniczną reportażu (płyta CD, plik w formacie .doc lub .docx) 
  • poprawnie wypełniony, najlepiej na komputerze, formularz zgłoszeniowy (dane kontaktowe autora tekstu, jego nauczyciela oraz szkoły, zgoda na wykorzystanie tekstu i wizerunku w przypadku wygranej w Turnieju i potwierdzenie własności intelektualnej nadesłanego reportażu; formularz do pobrania ze strony). 

Uczestnik Turnieju musi pamiętać, że jego reportaż nie może brać równolegle udziału ani być wcześniej nagrodzony w żadnym innym konkursie, a prawo pierwodruku zwycięskich reportaży 19. edycji mają wyłącznie patroni medialni Turnieju.

Terminy, wyniki, nagrody

Termin nadsyłania prac na konkurs mija 30 listopada 2019 r. Należy je kierować na adres: Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu, ul. Piesza 1, 51-109 Wrocław. Decyduje data stempla pocztowego. Organizator przyjmie również prace nadane we wskazanym terminie, które dotrą nie później niż do 5 dni roboczych po terminie.

Wstępne wyniki Turnieju zostaną ogłoszone na przełomie stycznia i lutego 2020 r. na łamach prasy lokalnej i/lub w internecie w formie listy finalistów, bez wyszczególnienia konkretnych nagród.

Pełne wyniki zostaną podane na uroczystej gali finałowej w marcu 2020 r. w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu.

Nagrodzeni zostaną autorzy reportaży oraz ich nauczyciele. Główną nagrodą w Turnieju jest publikacja reportaży na łamach „Gazety Wyborczej”, dwudniowy pobyt we Wrocławiu, cenne nagrody rzeczowe, najnowsze publikacje książkowe. Nagrody wręczą prezydent Wrocławia, wojewoda i marszałek województwa, kurator oświaty. 

Wszystkie niezbędne informacje, materiały i regulamin Turnieju znajdują się na stronie www i na Facebooku.Zgłoś uwagę