Departament Edukacji

Departament Edukacji

Wydział Finansów 

Kierownictwo
Dyrektor Wydziału - Paweł Kaleta
Z-ca dyrektora Wydziału -  Aleksandra Gorzelewska

Adres
ul. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4; 50-032 Wrocław

Kontakt
Sekretariat

pok.  446
tel. +48  71 777 77 06,
faks +48 71 777 79 12
e-mail: wfi@um.wroc.pl

Kancelaria
Pokój 439
tel. +48 71 777 75 97
tel. +48 71 777 85 89
faks +48 71 777 77 12

Dział Planowania Budżetu i Sprawozdawczości
Kierownik: Elżbieta Jaworska
pok. 442, IV piętro
tel. +48 71 777 82 21

Stanowisko ds. utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą

– wakat

Dział Organizacyjny
Kierownik: Katarzyna Wasilewska
IV piętro, pok. 449
tel. +48 71 777 77 90

Sekcja ds. Szkół Niepublicznych 

Justyna Lota
IV piętro, pok. 428
Tel. +48 71 777 88 15  

Stanowisko ds. Inwestycji

Jolanta Łukasik
IV piętro, pok. 432
tel. +48 71 777 87 45

Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Sekretariat

50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pok. 446
tel. +48  71 777 87 06
faks +48 71 777 79 12
e-mail: wpp@um.wroc.pl

Kancelaria
IV piętro,pok. 439
tel. +48 71 777 75 97
tel. +48 71 777 85 89
faks +48 71 777 77 12

Dyrektor Wydziału - Ewa Monastyrska

Dział Przedszkoli  i Szkół Podstawowych

Kierownik: Barbara Błoch
IV piętro pok. 442
tel. +48 71 777 82 59

Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej

Kierownik: Olga Raduchowska
IV piętro, pok. 453
tel. +48 71 777 91 29

Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pok. 450
tel. +48  71 777 77 91
faks +48 71 777 79 12
e-mail: wgp@um.wroc.pl

Kancelaria
IV piętro,pok. 439
tel. +48 71 777 75 97
tel. +48 71 777 85 89
faks +48 71 777 77 12

Dyrektor Wydziału - Ewa Szczęch

Dział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Kierownik: Magdalena Lazopoulos
IV piętro, pok. 437
tel. +48 71 777 93 73 

Dział Szkół Specjalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Młodzieżowych Domów Kultury
Kierownik: Aleksandra Nesterowicz
IV piętro, pok. 453
tel. +48 71 777 76 21

Dział Projektów i Infrastruktury Oświatowej
Kierownik: Jolanta Bednarska
IV piętro, pok. 437
tel. +48 71 777 78 60

Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.45-15.45

Zgłoś uwagę