wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

16°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:30

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Dla mieszkańca
  3. Edukacja
  4. W Departamencie Edukacji

Departament Edukacji odpowiada za realizację zadań z zakresu nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych w obszarze spraw finansowych, administracyjnych i organizacyjnych. Dowiedz się więcej na temat organizacji.

Reklama

Gmina Wrocław jako jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym:

  • publiczne przedszkola,
  • publiczne szkoły od poziomu podstawowego do ponadpodstawowego,
  • inne publiczne placówki oświatowe

Urząd Miejski realizując zadania gminy finansuje jednostki publiczne i prowadzi nadzór wynikający z przepisów prawa.

Jednocześnie Urząd Miejski prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych działających na podstawie ustawy Prawo Oświatowe. Szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu odpowiednich uprawnień otrzymują z budżetu miasta dotację na swoją działalność. Departament Edukacji odpowiada za realizację zadań z zakresu nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych w obszarze spraw finansowych, administracyjnych i organizacyjnych.

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nie nadzoruje placówek szkoleniowych i opiekuńczych działających na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  Placówki takie rejestrują swoją działalność w Urzędzie Miejskim na ogólnych zasadach (Wydział Spraw Obywatelskich > Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej).

Urząd Miejski Wrocławia nie nadzoruje szkolnictwa wyższego.Opiekę nad dziećmi do lat 3 koordynuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  w Urzędzie Miejskim Wrocławia. W tym celu prowadzi Wrocławski Zespół Żłobków zarządzający żłobkami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze, interwencyjne, adopcyjne i i rodzinne domy dziecka.

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl