Jak głosować, by głos był ważny

Wybory prezydenckie 2015 we Wrocławiu odbędą się 10 maja, ewentualna druga tura 24 maja. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7 do 21. Sprawdź co zrobić by oddany głos był ważny.


W lokalu wyborczym głosujący otrzymają jedną kartę formatu A4, koloru białego. Na karcie będzie 11 nazwisk kandydatów na prezydenta RP. Głosując należy postawić znak „X” w kratce przy nazwisku jednego kandydata. Co ważne głosujący musi mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (np. prawo jazdy) bez niego nie otrzyma się karty do głosowania.

Głos ważny

Warunkiem ważności oddanego głosu jest głosowanie tylko na jednego kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.

Głos nieważny

Głos jest nieważny w razie:

- oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku „X” w kratce przed nazwiskiem więcej niż jednego kandydata,

- nieoddania głosu na żadnego kandydata, czyli nie postawienie znaku „X” w kratce przed nazwiskiem któregokolwiek kandydata,

- oddania głosu na karcie do głosowania innej niż karta urzędowo ustalona lub nieopatrzonej pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Wybory prezydenckie 2015 – serwis specjalny

Jak głosować by głos był ważny i na jaką pomoc mogą liczyć osoby niepełnosprawne (bezpłatny transport do lokali wyborczych, nakładki w alfabecie Braille’a)?– m.in. na te pytania można znaleźć odpowiedź w przygotowanym przez nas serwisie specjalnym dotyczącym wyborów na prezydenta RP we Wrocławiu.

Bezpłatny transport na wybory prezydenckie 2015 we Wrocławiu

Osoba, dysponująca zaświadczeniem o stopniu niepełnosprawności lub mająca problemy z poruszaniem się, wraz z opiekunem, będzie mogła skorzystać z transportu zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze.

Zgłoszenie można podać telefonicznie lub wysłać e-mailowo na adres Miejskiego Biura Wyborczego: mbw@um.wroc.pl lub tel. 71 777 78 83; tel. 71 777 79 07.

W dniu wyborów, o godzinie wyjazdu decydować będzie kolejność przyjęcia zgłoszenia.



Zgłoś uwagę