Wrocławskie mieszkania treningowe

We Wrocławiu oddano do użytku pierwsze mieszkanie treningowe, w których zamieszkały osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Docelowo takich lokali w naszym mieście będzie 6 i znajdzie w nich schronienie w sumie 120 potrzebujących.

  • Mieszkanie treningowe, fot. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego


Mieszkania treningowe powstają w ramach unijnego projektu „Droga do samodzielności” prowadzonego przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego we współpracy z Gminą Wrocław oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Mogą w nich zamieszkać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotne, walczące z uzależnieniami, potrzebujące wsparcia asystenta, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, walczące z uzależnieniem, opuszczające rodzinę zastępczą, samotni rodzice lub opiekunowie mający problemy opiekuńczo-wychowawcze.

– Wrocławianie będą przebywali w tych mieszkaniach od 3 do maksymalnie 6 miesięcy. Są to lokale o powierzchni ok. 110 mkw, po remoncie, w pełni wyposażone i umeblowane. Potem będą mogli je doposażać według własnego uznania – mówi Anna Pełdiak z Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego. – W każdym z nich zamieszka 5-6 osób – dodaje.

Do końca listopada 2020 r. we Wrocławiu powstanie 6 mieszkań treningowych, z których skorzysta 120 osób.

Mieszkanie treningowe przy ul. Cieszyńskiego, fot. Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

Nie tylko mieszkanie

Uczestnicy projektu będą mogli także wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, takich jak: indywidualny trening higieny, kulinarny, samoprezentacji, finansowy i zarządzania mieszkaniem. Poza tym oferowana będzie im pomoc psychologiczna oraz prawna.

– Wierzymy, że wsparcie jakie otrzymają lokatorzy tych mieszkań, w znacznym stopniu poprawi ich sytuację życiową. Zależy nam, by w jak największym stopniu uniezależnić ich od pomocy instytucji i osób trzecich. Chcemy, by wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wykształciła się swego rodzaju samodzielność, a przejściowe zakwaterowanie, było tylko etapem na drodze do usamodzielnienia się – mówi Łukasz Kocur, rzecznik Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Jak się zgłosić?

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie i zamieszkać w jednym z mieszkań treningowych we Wrocławiu, powinny wypełnić dokumenty rekrutacyjne zamieszczone na www.firs.org.pl/pierwszy-etap-rekrutacji i złożyć je w biurze projektu (ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.firs.org.pl, dzwoniąc do fundacji: 794 587 136 lub 71/ 72 42 298 lub wysyłając maila: rekrutacjawroclaw@firs.org.pl.

Projekt „Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Lokale udostępniła gmina Wrocław.

Łączny koszt projektu to prawie 2 miliony złotych.Zgłoś uwagę