W gospodarce, Polska wyprzedziła Włochy

Tak wynika z raportu PWC

moneyJakość wzrostu gospodarczegow Polsce błyskawicznie rośnie. Według tegorocznego indeksu ESCAPE - opracowanego przez firmę doradczą PwC - Polska znalazła się na 21 pozycji wyprzedzając takie kraje jak Włochy czy Grecja, lokując się tuż za Francją i Wielką Brytanią. Wzrostem gospodarczym o najwyższej jakości mogą pochwalić się Szwecja, Szwajcaria i Singapur.

Indeks ESCAPE - opracowany przez PwC - opisuje całościowo rozwój kraju w aspekcie gospodarczym, społecznym, technologicznym, politycznym i środowiskowym. Poprzez pięć wymiarów takich jak:

wzrost i stabilność gospodarcza,rozwój społeczny i spójność,technologie informatyczne i komunikacjne,instytucje polityczne, prawne i regulacyjne oraz zrównoważony rozwój.określa zdolność danego kraju do ucieczki z pułapki średnich dochodów w przypadku gospodarek wschodzących oraz ucieczki od stagnacji po kryzysie finansowym dla gospodarek rozwiniętych.

- Polska po raz kolejny znalazła sie pośród 42 największych gospodarek świata analizowanych przez PwC pod kątem jakości wzrostu gospodarczego, czyli po pierwsze tego, czy wzrost ten jest trwały, a po drugie czy wpływa pozytywnie na jakość życia obywateli - wyjaśnia Mateusz Walewski, starszy ekonomista PwC. Czytaj więcej...Zgłoś uwagę