Kalendarz Urzędu Miejskiego

Nowe projekty i inwestycje, konferencje, uroczystości, spotkania - codziennie Urząd Miejski Wrocławia i jednostki mu podległe są autorami nowych wydarzeń. Bardzo często są to projekty, o których informacja nie dociera do mediów. Dlatego proponujemy nową formę informatora - kalendarz Urzędu Miejskiego. To zestawienie najważniejszych wydarzeń, które odbyły się lub odbędą w ramach prac jednostek należących do departamentów Urzędu Miasta, a także jednostek im podległych w tym spółek i jednostek gminnych.

Kalendarz jest aktualizowany na bieżąco, na podstawie danych przesyłanych przez wydziały i departamenty Urzędu Miejskiego oraz spółki należące do gminy.


Wydarzenia bieżące

27 Cze 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 15:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Instrukcja i link do dyskusji publicznej są podane na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/133/wylozenia

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Planowania Przestrzennego
29 Cze 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru Kępa Mieszczańska

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 15:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Instrukcja i link do dyskusji publicznej są podane na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/133/wylozenia

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Planowania Przestrzennego