Kalendarz Urzędu Miejskiego

Nowe projekty i inwestycje, konferencje, uroczystości, spotkania - codziennie Urząd Miejski Wrocławia i jednostki mu podległe są autorami nowych wydarzeń. Bardzo często są to projekty, o których informacja nie dociera do mediów. Dlatego proponujemy nową formę informatora - kalendarz Urzędu Miejskiego. To zestawienie najważniejszych wydarzeń, które odbyły się lub odbędą w ramach prac jednostek należących do departamentów Urzędu Miasta, a także jednostek im podległych w tym spółek i jednostek gminnych.

Kalendarz jest aktualizowany na bieżąco, na podstawie danych przesyłanych przez wydziały i departamenty Urzędu Miejskiego oraz spółki należące do gminy.


Wydarzenia bieżące

28 Wrz 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej i ronda Żołnierzy Radiotechników

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej i ronda Żołnierzy Radiotechników we Wrocławiu odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 204 o godz. 15.30.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Wrocławia
29 Wrz 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru w rejonie ulic Paczkowskiej i Hubskiej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru w rejonie ulic Paczkowskiej i Hubskiej we Wrocławiu odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 215 o godz. 15.30

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Wrocławia
30 Wrz 15:00

Ostatni dzień naboru wniosków w programie KAWKA Plus i Termo KAWKA

Do 30 września można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programów: KAWKA Plus i Termo KAWKA. Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwa stałych na ogrzewanie niskoemisyjne (program KAWKAplus) oraz wniosków o udzielenie dotacji na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych (termoKAWKA). Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Środowiska i Rolnictwa