Kalendarz Urzędu Miejskiego

Nowe projekty i inwestycje, konferencje, uroczystości, spotkania - codziennie Urząd Miejski Wrocławia i jednostki mu podległe są autorami nowych wydarzeń. Bardzo często są to projekty, o których informacja nie dociera do mediów. Dlatego proponujemy nową formę informatora - kalendarz Urzędu Miejskiego. To zestawienie najważniejszych wydarzeń, które odbyły się lub odbędą w ramach prac jednostek należących do departamentów Urzędu Miasta, a także jednostek im podległych w tym spółek i jednostek gminnych.

Kalendarz jest aktualizowany na bieżąco, na podstawie danych przesyłanych przez wydziały i departamenty Urzędu Miejskiego oraz spółki należące do gminy.


Wydarzenia bieżące

23 Lut 9:00

23 lutego - zmiana statusu przystanku autobusowego przy ulicy Karmelkowej

Z dniem 23 lutego 2019 roku (sobota) zostanie wprowadzona zmiana statusu przystanku autobusowego "Marchewkowa" który zlokalizowany jest przy ulicy Karmelkowej z ulicą Ogórkową i Marchewkową z przystanku "na żądanie" na przystanek stały dla dziennych linii autobusowych tj. linii D i 107. Dla kursów linii nocnej 247 ten przystanek nadal będzie posiadał status przystanku "na żądanie".

Jednostka odpowiedzialna: Departamentu Infrastruktury i Transportu
27 Lut 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na wschód od ulicy Góralskiej we Wrocławiu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na wschód od ulicy Góralskiej we Wrocławiu odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 204 o godz. 15.30.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Wrocławia
28 Lut 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Kamieńskiego i ulicy Mieczysława Romanowskiego we W

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Kamieńskiego i ulicy Mieczysława Romanowskiego we Wrocławiu odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 204 o godz. 15.30.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Wrocławia
1 Mar 9:00

1 marca - zmiana obsługi komunikacyjnej Osiedla Jagodno

Celem usprawnienia obsługi komunikacyjnej Osiedla Jagodno, od 1 marca 2019 roku (piątek) zostanie wprowadzona stała zmiana trasy autobusów linii 110 związana z przedłużeniem trasy od Dworca Głównego PKP przez ulicę Kołłątaja i Skargi do pętli "Galeria Dominikańska". Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Departamentu Infrastruktury i Transportu
10 Mar 23:00

Zostań menedżerem Pracowni Komuny Paryskiej 45 - koniec konkursu

Do 10 marca br. będzie można zgłosić kandydaturę na nowego menedżera Pracowni Komuny Paryskiej 45 – kulturalnej przestrzeni dla mieszkańców Przedmieścia Oławskiego i jednej z lokalizacji Strefy Kultury Wrocław. Konkurs adresowany jest do osób i podmiotów, które przedstawią swoje pomysły na działalność Pracowni od lipca 2019 do grudnia 2020 r. Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Strefa Kultury Wrocław
12 Mar 9:00

Początek elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych

12 marca 2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 18 marca 2019 r. Później system elektroniczny będzie nieaktywny. W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej I wyboru wydrukowane zgłoszenie rekrutacyjne lub wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Departament Edukacji
15 Mar 9:00

Koniec przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Piękny Wrocław - edycja XXIX

Każdy może wybrać najładniejszy budynek we Wrocławiu. Organizatorem konkursu „Piękny Wrocław” są prezydenta Wrocławia i Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Zgłoszenia przyjmowane są do połowy marca. Konkurs organizowany jest od 1990 r. W tym roku będzie XXIX edycja. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.03.2019 r. Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Prezydenta
18 Mar 9:00

Koniec elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych

Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 18 marca 2019 r. Później system elektroniczny będzie nieaktywny. W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej I wyboru wydrukowane zgłoszenie rekrutacyjne lub wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Departament Edukacji
20 Mar 9:00

Początek rekrutacji do przedszkoli 2019

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 20 marca. Rekrutacja do oddziałów zerowych odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja do przedszkoli. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 26 marca 2019 r. W tym samym terminie rodzice muszą złożyć w przedszkolu I wyboru wniosek rekrutacyjny, pobrany z systemu rekrutacji. Można wybrać maksymalnie 3 przedszkola. Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Departament Edukacji
26 Mar 16:00

Koniec rekrutacji do przedszkoli 2019

Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 26 marca 2019 r. W tym samym terminie rodzice muszą złożyć w przedszkolu I wyboru wniosek rekrutacyjny, pobrany z systemu rekrutacji. Można wybrać maksymalnie 3 przedszkola. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2013– 2016, mieszkające we Wrocławiu. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola. Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Departament Edukacji