Kalendarz Urzędu Miejskiego

Nowe projekty i inwestycje, konferencje, uroczystości, spotkania - codziennie Urząd Miejski Wrocławia i jednostki mu podległe są autorami nowych wydarzeń. Bardzo często są to projekty, o których informacja nie dociera do mediów. Dlatego proponujemy nową formę informatora - kalendarz Urzędu Miejskiego. To zestawienie najważniejszych wydarzeń, które odbyły się lub odbędą w ramach prac jednostek należących do departamentów Urzędu Miasta, a także jednostek im podległych w tym spółek i jednostek gminnych.

Kalendarz jest aktualizowany na bieżąco, na podstawie danych przesyłanych przez wydziały i departamenty Urzędu Miejskiego oraz spółki należące do gminy.


Wydarzenia bieżące

2 Kwi 17:30

„Zmień piec” – spotkania informacyjne na Ołbinie

W ramach akcji „Zmień piec” odbywają się spotkania dla mieszkańców na kolejnym wrocławskim osiedlu - tym razem doradcy energetyczni będą na Ołbinie. Dziś ul. Orzeszkowej i Barlickiego. Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Departament Zrównoważonego Rozwoju
30 Wrz 15:00

Ostatni dzień naboru wniosków w programie KAWKA Plus i Termo KAWKA

Do 30 września można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programów: KAWKA Plus i Termo KAWKA. Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwa stałych na ogrzewanie niskoemisyjne (program KAWKAplus) oraz wniosków o udzielenie dotacji na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych (termoKAWKA). Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Środowiska i Rolnictwa