Kalendarz Urzędu Miejskiego

Nowe projekty i inwestycje, konferencje, uroczystości, spotkania - codziennie Urząd Miejski Wrocławia i jednostki mu podległe są autorami nowych wydarzeń. Bardzo często są to projekty, o których informacja nie dociera do mediów. Dlatego proponujemy nową formę informatora - kalendarz Urzędu Miejskiego. To zestawienie najważniejszych wydarzeń, które odbyły się lub odbędą w ramach prac jednostek należących do departamentów Urzędu Miasta, a także jednostek im podległych w tym spółek i jednostek gminnych.

Kalendarz jest aktualizowany na bieżąco, na podstawie danych przesyłanych przez wydziały i departamenty Urzędu Miejskiego oraz spółki należące do gminy.


Wydarzenia bieżące

7 Gru 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Biskupiej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Biskupiej we Wrocławiu odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 15:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Instrukcja i link do dyskusji publicznej są podane na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/133/wylozenia

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Wrocławia
14 Gru 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sowiej we Wrocławiu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sowiej we Wrocławiu odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 15:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Instrukcja i link do dyskusji publicznej są podane na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/133/wylozenia

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Wrocławia
1 Sty 9:00

Koniec Jarmarku Bożonarodzeniowego

Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany jest po raz 14. W wielu serwisach turystycznych wrocławski jarmark uznawany jest za najpiękniejszy w naszej części Europy, a organizatorzy zapowiadają, że Jarmark Bożonarodzeniowy 2021 będzie jeszcze ładniejszy i bogatszy w atrakcje. Czytaj więcej >>

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Gospodarczego