wroclaw.pl strona główna Для українців - останні новини з Вроцлава Wersja Ukraińska [NOWY] - strona główna

Гаряча лінія 71 777 7777

13°C Погода у Вроцлаві
Піктограма повітря

Якість повітря: Добра

Дані з год.: 19:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
на перший погляд
 1. wroclaw.pl
 2. Для українців - останні новини з Вроцлава
 3. Вроцлав без насильства
 4. Як бути дорослим якому довіряють?
Як бути дорослим якому довіряють? www.wroclaw.pl
Як бути дорослим якому довіряють?

Дорослій людині дуже легко стверджувати, що дитина зобов'язана довіряти, а значить повідомляти про складні ситуації, які відбуваються з нею дорослому. Втім, ніхто не може спрогнозувати, чи здатна та, чи інша дитина довіряти дорослому з однієї причини – ніхто не знає, що і як пережила дитина до зустрічі з вами. У ХХ сторіччі психолог Ерік Еріксон відкрив таке психічне явище, як базова довіра до світу. Стійкий поведінковий шаблон – довіра чи недовіра – залежить від того, як протікала вагітність, та як задовольнялися базові потреби немовляти.

Istnieją trzy rodzaje przywiązania dzieci w wieku 1-2 lat: „bezpieczne przywiązanie” (dziecko tęskni za matką, cieszy się na jej widok); „unikające przywiązania” (dziecko ignoruje separację i spotkania z matką); „przywiązanie ambiwalentne” (dziecko przejawia złość podczas rozłąki i niezadowolenie podczas spotkania z matką). Jak widać, podstawowe zaufanie lub nieufność powstaje na podstawie pewnego rodzaju przywiązania do osoby dorosłej, która opiekuje się dzieckiem. Oczywiście podstawą podstawowego zaufania jest bezpieczne przywiązanie.

O naszej orientacji „do świata” lub „od świata” w większości przypadków decyduje kontakt pierwszych 2 lat życia. Okres najaktywniejszego tworzenia się nowych połączeń neuronowych. Przyswajanie doświadczenia dobrej integracji, niezawodnej, stabilnej obecności rodziców (dorosłych) od pierwszych lat życia pozwala nam postrzegać środowisko przede wszystkim jako wspierające, przyjazne, a świat pełen możliwości. To doświadczenie doświadczania niezawodnego przywiązania pozwala mu widzieć to w ten sposób.

[link do YouTube=https://www.youtube.com/watch?v=qLK7jo4f89c]

Negatywne doświadczenie wczesnego przywiązania prowokuje prawdopodobnie wizję świata: apodyktyczny, odpychający, nieżyczliwy itp.

Podobnie osoby, które mają takie doświadczenie we własnej historii wczesnego rozwoju, dokładnie to urzeczywistnią. Może to przejawiać się w nieumiejętności korzystania z zasobów, postrzeganiu ich jako czegoś, co może zaszkodzić lub w blokowaniu kanałów pomocy, nieufności, ciągłym szukaniu podstępu, manipulacji, są sprytni w swoich obrazach, w tematach porzucenia i zdrada. Wczesne doświadczenia toksyczne, w tym środowiska o wysokim poziomie stresu, poważnie i dość znacząco zmieniają wzorzec genetyczny, stale oddziałując na rozwijający się mózg.

Dziecko ufa otaczającemu światu w imieniu dorosłych. Dziecko od urodzenia wie, że mama jest zawsze blisko i zawsze będzie mogła do niej przyjść, wystarczy, że wezwie pomoc, może jej zaufać; wie, że nigdy nie będzie sama. Jeśli tak się stanie, dziecko w końcu rozwinie zaufanie do innych ludzi — najpierw bliskich krewnych, potem znajomych, przyjaciół, a następnie ludzi w ogóle. Uczy się budować relacje, rozróżniać, do kogo się zbliżyć, a od kogo trzymać się z daleka. Ale psychika nadal ma poczucie, że otaczający świat jest ogólnie bezpieczny.

Jeśli dziecko w dzieciństwie postrzega świat jako pełen sprzeczności, co powoduje ból, podświadomie rodzi się myśl – „świat jest niebezpiecznym miejscem i nie można ufać innym, bo tak samo cię oszukają”.

Tak więc nieufność osoby do siebie, oparta na sprzeczności między świadomością a nieświadomością, myślami i uczuciami, jest zawarta w doświadczeniu dziecka, gdy dziecko otrzymuje pierwsze doświadczenie relacji z innym. Tak więc zaufanie dziecka zależy od ogólnego stosunku do innych ludzi, który w pewnym stopniu determinowany jest przez relacje dziecka z bliskimi dorosłymi we wczesnym dzieciństwie, zachowanie i opinia osób bliskich i autorytatywnych mają istotny wpływ na zaufanie dzieci do innych. W normalnych warunkach rozwojowych wiek od 3 do 5 lat jest wrażliwy na kształtowanie się formalnych i dynamicznych cech zaufania – selektywności, które przejawiają się w tym, że człowiek, mówiąc obrazowo, zawsze wie, komu i komu ufać. .

Problem nie leży w postaci traumy (matka, ojciec lub opiekun), ale w braku wsparcia w tle. Często dzieci nie mają pewności co do prawidłowości swoich działań, która jest charakterystyczna dla dorosłych. Pierwsze 8-10 lat dziecko spędza na opanowaniu podstawowych umiejętności, w ciągu tych 10 lat dziecko uczy się niewiele o relacjach między ludźmi i sposobach rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W myśleniu 15-letniego nastolatka nie ma logiki tkwiącej w świadomości dorosłego. Nastolatek myśli, że on sam jest w jakiś sposób winny. Nie widzi wyjścia z sytuacji. A jeśli tak myśli 15-letni nastolatek, który doświadczył przemocy, to na co może liczyć siedmiolatek. 

Autor Andrew Matthews w książce Stop Them! Jak radzić sobie ze sprawcami i prześladowcami” podaje główne powody, dla których dzieci nie mówią rodzicom o bullyingu, przypadkach przemocy, których doświadczają ich rówieśnicy. Oto główne:

1. „Jeśli powiem, będzie jeszcze gorzej!”. Sprawcy zobaczą, że chowam się za rodzicami, będą się ze mnie śmiać, sytuacja się nie poprawi. – Z tym głębokim przekonaniem dziecko wybiera drogę milczenia, blokując jedną z potencjalnych możliwości otrzymania przynajmniej jakiejś pomocy.

2. Moi rodzice będą mnie zawstydzać. Na przykład: „Nie wiesz, jak się bronić!” Prześladowane dzieci mają tendencję do obwiniania siebie za wszystko, co im się przydarza. Nierzadko oliwy do ognia dolewają rodzice, przypominając, jak powinien zachowywać się chłopiec lub dziewczynka, opowiadając historie z własnego dzieciństwa. Często taka reakcja tylko zwiększa dystans między nimi a dziećmi.

3. Rodzice zrobią mi wstyd – pójdą do szkoły, nagłośnią sprawę. Wszyscy będą tylko o tym mówić.

4. Moi rodzice zaczną rządzić moim życiem. Zaczną wskazywać, co i jak mam robić, jak rozmawiać, z kim się komunikować, będą mnie jeszcze intensywniej kontrolować.

5. Nie powinieneś narzekać, nie jest dobrze narzekać na dorosłych. Dzieci w wieku 8-10 lat wciąż wierzą, że można powiedzieć rodzicom o swoich prześladowcach, ale po osiągnięciu dojrzałości raz na zawsze przyzwyczajają się do cierpienia w milczeniu. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku chłopców, ponieważ ciągle mówi się im, że powinni milczeć i znosić wszystkie kłopoty po męsku.

6. „To normalne!” Istnieje opinia, że ​​pewien model zachowania jest normą dla danego okresu wiekowego, dla konkretnej instytucji itp.

Tak więc zwykłe ekspresowe metody reagowania dorosłego na historię dziecka mogą być skuteczne, ale poza tym często, gdy dziecko przychodzi do dorosłego, nie chce natychmiastowej akcji, nie chce krzyków, potępień, natychmiastowych wezwań i wyjaśnień sytuacji. Ich akceptacja jest konieczna. Przestrzeń, która potrafi i jest gotowa znieść jej emocje, historię, przyjąć bez oceny. Przestrzeń, w której dziecko może swobodnie wyrażać emocje. Właściwie najpierw musimy dowiedzieć się, na ile naprawdę jesteśmy gotowi zaakceptować różne emocje dziecka - jego złość, rozpacz, irytację, smutek. Pamiętaj, doświadczenie kształtowania podstawowego zaufania do świata i do siebie, nie odbywa się poprzez zapewnienie pożywienia i komfortowych warunków, ale poprzez nieustanne wrażliwe połączenie emocjonalne. Jeśli nie pogubimy się w sytuacji manifestacji negatywnych emocji, jeśli przede wszystkim uszanujemy wszelkie emocje dziecka, zamiast próbować je zmienić uwagami typu „nie smuć się, wszystko będzie dobrze, to drobiazgi” lub „czemu się złościsz? Nic złego się nie stało”, jeśli wiemy, jak wczuć się w sytuację, to zapewniona zostanie bezpieczna przestrzeń obok nas.

Jeśli relacja z rodzicami nie jest nawiązana, dziecko zaczyna skupiać się na rówieśnikach.

I nie mogą być przewodnikiem, nie mogą zaszczepiać pewnych wartości itp. „Kultura nie jest przekazywana pionowo, ale poziomo”. Można tu użyć metafory, kiedy ślepy prowadzi ślepego. Dzieci mogą spotkać się z sytuacjami, w których obecność osoby dorosłej jest absolutnie konieczna.

Ważny: otwartość oznacza mówienie o tym, co czujesz, co myślisz.

Obiecuj tylko to, co faktycznie możesz spełnić, i spełniaj obietnice bez przypominania. Świat dorosłych wielokrotnie oszukiwał dzieci. Mają wystarczająco dużo powodów, aby nam, dorosłym, nie wierzyć. Wybór, komu wierzyć, a komu nie, jest trudny, czasem niemożliwy.

Nie rozmawiaj o dziecku za jego plecami, ani z dziećmi, ani z dorosłymi.

Gdyby dziecko zwróciło się do ciebie?              

 • Przede wszystkim jest to aktywne słuchanie - nie przerywaj, wyjaśnij, co słyszysz, wszystko od początku do końca.
 • Zadawaj pytania wymagające szczegółowych odpowiedzi: „Jak to się zaczęło?”, „Co ci powiedział?”, „A co było dalej?”. I po prostu słuchaj odpowiedzi;
 • Podziękuj mu/jej za to, że zdecydował się podzielić z tobą swoimi problemami. Dziękujemy za zaufanie, którym Państwo zostali obdarzeni;
 • wsparcie Aby to zrobić, możesz powiedzieć coś w stylu: „Tak, bardzo trudno jest przez to przejść. Jesteś bardzo dzielną dziewczyną/chłopcem";
 • Pomóż jej poczuć, że poradzi sobie z sytuacją i że ma wsparcie. Pomóż jej znaleźć sposoby na rozwiązanie problemów. „A jak inaczej mogłeś się zachować w tej sytuacji?”, „A co powiesz w odpowiedzi następnym razem?”. Przypomnij jej, że jesteś otwarty na rozmowę z nią, kiedy tego potrzebuje.

Zadbaj o „Krąg Zaufania” dziecka! Pomóż jej zrozumieć, że ma więcej niż jedną osobę dorosłą, której może zaufać. Mogą to być członkowie rodziny lub osoby dorosłe spoza rodziny, na przykład wychowawcy. Jeśli dziecko nie otrzyma pomocy od pierwszego zaufanego dorosłego, do którego się zwróci, zachęć je, by powiedziało następnemu i rozmawiaj dalej, aż otrzyma pomoc. Nie zamykaj kręgu wsparcia tylko przez siebie: „Kto jeszcze Cię potrzebuje”, „Jesteśmy tylko Ty i ja!” itp. . Te wyrażenia tylko potęgują poczucie wrogości i nieufności wobec świata. Dziecko powinno mieć 5-6 zaufanych osób – rodziców, nauczycieli, brata, siostrę, trenera itp. Dziecko powinno wiedzieć, że może mówić o przypadkach, gdy ktoś z jego znajomych lub nieznajomych zachowuje się wobec niego niewłaściwie.

Zaufany dorosły to ktoś, kto uważnie słucha i rozumie, nie obraził cię, pomaga i może cię chronić.

We wszystkich sprawach związanych z naruszeniem prawa, a także tych, w których informacja o zagrożeniu zdrowia i życia dziecka jest utajniona. Ważne są dwa aspekty:

 • Wybór osoby dorosłej, której udostępniamy informacje. Czy taki dorosły może skrzywdzić dziecko? Czy ten dorosły jest wystarczająco kompetentny? Czy ten dorosły może wpłynąć na bieg wydarzeń?
 • Dziecko musi wiedzieć, że planujesz podzielić się informacjami – musisz wyjaśnić swoje stanowisko, aby dziecko mogło Cię usłyszeć. Czasami taką rozmowę trzeba najpierw przygotować, a potem przeprowadzić.

Przydatna literatura:

Bessel van der Kolk "Ciało pamięta wszystko: jaką rolę w życiu człowieka pełni trauma psychologiczna i jakie techniki pomagają ją przezwyciężyć";

Andrew Mutews Zatrzymaj ich! Jak radzić sobie z prześladowcami i prześladowcami”;

Erik Erikson „Tożsamość. Młodość i kryzys”;

Marshalla Rosenberga „Porozumienie bez przemocy. Język życia”.

Будьте в курсі подій у Вроцлаві!

Натисніть «спостерігати», щоб знати, що відбувається у Вроцлаві. Найцікавіші новини з www.wroclaw.pl можна знайти в Google News!

Повернутися на портал wroclaw.pl Повернутися на портал wroclaw.pl