Jak samemu pobłogosławić pokarmy na Wielkanoc?

Wielkanoc 2021. Jeśli proboszczowie zdecydują się na tradycyjne święcenie koszyczków, mogą to przeprowadzić tylko przed świątyniami. Sami, w w niedzielę, przed uroczystym posiłkiem, możemy odprawić błogosławieństwo stołu. Jak to zrobić?

  • fot. pixabay


Księża podkreślają też, że wierni samodzielnie mogą poświęcić swoje pokarmy również w domach – wodą święconą, która zostanie im w kościołach udostępniona. 

Błogosławieństwa pokarmów dokonuje w domu ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny przed porannym wspólnym posiłkiem w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Błogosławiący pokarmy zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

  • Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

  • Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Jaki fragment Pisma świętego odczytujemy

Do wyboru mamy jeden z dwóch fragmentów: Mt 6, 25a, 32b-33 lub 1 Tes 5, 16-18

Mt 6, 25a, 32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Modlitwa po odczytaniu tekstu

Po odczytaniu tekstu błogosławiący pokarmy mówi:

  • Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezus Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w barciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Modlitwa po posiłku 

Po posiłku błogosławiący pokarmy mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Błogosławiący pokarmy:

  • Módlmy się. Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.Zgłoś uwagę