Studencki Program Stypendialny (SPS)

Informujemy, iż nastąpiła zmiana podmiotu w Urzędzie Miejskim Wrocławia realizującego Studencki Program Stypendialny dla studentów, z Departamentu Edukacji na Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi. W związku z zaistniałą zmianą uczelnie składają wnioski o udzielnie stypendium dla studentów w sekretariacie Biura, Rynek 13, piętro II, 50-101 Wrocław w godzinach 8.00-15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania stypendium oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej: http://www.wca.wroc.pl. W razie pytań kontakt z Moniką Płoszaj, tel. 71 770 20 04 lub e-mail: monika.ploszaj@um.wroc.plZgłoś uwagę