Solidarność w Amazonie

Sprawy finansowe, organizacyjne czy traktowanie pracowników były m.in. powodami powstania związku zawodowego NSZZ „Solidarność” w centrum logistycznym Amazona, w Bielanach Wrocławskich koło Wrocławia. Związek będzie działać w Amazon Polska, a więc także w centrum logistycznym w Sadach pod Poznaniem.

  • Pracownicy Amazona założyli NSZZ ”Solidarność”

    Pracownicy Amazona założyli NSZZ ”Solidarność”


Inicjatywa powstała we Wrocławiu. W minioną niedzielę, 11 stycznia, w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu odbyło się spotkanie części pracowników centra logistycznego Amazona w Bielanach Wrocławskich. Zarejestrowano zakładową organizację związkową. Na razie nie wiadomo, ilu członków będzie miała Solidarność w Amazonie.

Związki zawodowe w Amazonie

– Trwa akcja informacyjna. Rozdawane są deklaracje członkowskie. Mamy bardzo duże zainteresowanie. Związek zawodowy ma być płaszczyzną do dialogu z pracodawcą. Liczymy na dobrą współpracę w kwestiach pracowniczych – mówi Kazimierz Kimso, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

– Nie mamy jeszcze oficjalnych informacji na ten temat. Szanujemy prawo pracowników do zrzeszania się. Naszym preferowanym sposobem dialogu z pracownikami jest kontakt bezpośredni – mówi Marzena Więckowska, rzeczniczka prasowa Amazon Polska.

To kolejna organizacja związkowa w Amazonie Polska. Po koniec ubiegłego roku pracownicy Amazona założyli związek zawodowy pod nazwą Ogólnopolska Inicjatywa Pracownicza.

Polskie centra logistyczne Amazona, w Bielanach Wrocławskich koło Wrocławia oraz w Sadach pod Poznaniem, otwarte zostały w październiku 2014 r. Wrocławskie centrum ma zatrudniać 2,5 tys. pracowników stałych i 4,5 tys. sezonowych. Ich rekrutacja wciąż trwa. Firma planuje, by w ciągu trzech lat w Polsce zatrudnić 12 tys. osób (4,5 tys. pracowników stałych i 7,5 sezonowych).

Związkowcy mają pretensje do Amazona

Gdy w Polsce z wielką pompą otwierano centra Amazona, w Niemczech pracownicy światowego giganta sprzedaży internetowej organizowali strajki. Niemieccy związkowcy od połowy ubiegłego roku domagają się m.in. wyższych płac dla zatrudnionych w centrach logistycznych Amazona.

Rekordowe zatrudnienie, czyli tylu pracowników Amazon jeszcze nie miał

Amazon właśnie ogłosił, że w 2014 r. firma utworzyła ponad 6 tys. nowych stanowisk pracy w krajach Unii Europejskiej. Jest to największa liczba przyjętych przez amerykańskiego giganta pracowników od 1998 roku, tj. czasu założenia jego pierwszych stron internetowych obsługujących kraje Unii Europejskiej, Amazon.co.uk i Amazon.de. Duży udział w tej statystyce mają polskie oddziały. Firma podkreśla, że w ciągu pierwszego miesiąca działania centrów logistycznych w Poznaniu i Wrocławiu wysłano z nich więcej przesyłek niż wcześniej z któregokolwiek z 28 nowo otwartych europejskich centrów koncernu. Amazon zatrudnia obecnie ponad 32 tys. stałych pracowników w całej Unii.Zgłoś uwagę