wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 09:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Zagłosuj w wyborach do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Panorama Wrocławia, widok z Mostku Pokutnic. Zdjęcie ilustracyjne Oleksandr Poliakovsky
Panorama Wrocławia, widok z Mostku Pokutnic. Zdjęcie ilustracyjne

Jesteś pozarządowy? Nie pozostawaj obojętny! Krótko i rzeczowo przedstawiamy najważniejsze informacje związane z głosowaniem na przedstawicieli NGO.

NGO głosują na swoich przedstawicieli w Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Jak?

 • Głosowanie trwa od 30 września 2023 r. do 9 października 2023 roku ( przez 10 dni ). 10 dniowy termin na oddanie głosu upływa w dniu 9 października 2023 r
 • Można zagłosować na maksymalnie 6 kandydatów z listy. A więc na 1, 2, 3, itd., ale nie więcej niż na 6
 • Głosują zarejestrowane, wrocławskie organizacje pozarządowe lub prowadzące aktywną działalność na terenie miasta
 • Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, która zamieszczona jest przy liście kandydatów. Tu ją znajdziesz – (link do karty)
 • Wypełnione karty do głosowania należy złożyć:

a) osobiście w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, I piętro, pokój 120, z dopiskiem „WRDPP”,

b) pocztą na w/w adres z dopiskiem „WRDPP” – decyduje data wpływu do Wydziału,

c) w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego na adres mailowy kamil.matuszewski[at]um.wroc.pl. Karta do głosowania powinna zostać podpisana podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danego podmiotu.

 • Uwaga: aby głos był ważny, podpisy na karcie do głosowania, złożonej przez organizację, powinny być czytelnymi podpisami osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy to sprawdzić w KRS – Dział 2., Rubryka 1., punkt 2. – „Sposób reprezentacji podmiotu” lub innym rejestrze/ewidencji właściwym dla danej organizacji)

Dlaczego?

 • Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) to m.in. reprezentacja środowiska NGO, wyrażająca wolę ,oczekiwania, cele pozarządowego Wrocławia
 • WRDPP mediuje, opiniuje, zgłasza postulaty, rekomenduje konkretne rozwiązania,
 • Nowa WRDPP to szansa na wniesienie ciekawych pomysłów i aktywności, wytyczenie konkretnych zadań, podniesienie rangi i autorytetu rady,
 • WRDPP wpływa na kształt bezpośredniej współpracy miasta z organizacjami.

Lista kandydatów. Głosowanie na przedstawicieli wrocławskich NGO do WRDPP 2023 - 2026

 1. Bulicz Agata
 2. Frydryszak Iwona
 3. Hamera Mirosława
 4. Mincer Tadeusz
 5. Stasieńko Joanna
 6. Warecka Joanna
 7. Zając Błażej

Ich biogramy oraz procedurę głosowania znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl