wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

24°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP)
Panorama Wrocławia, widok z Mostku Pokutnic. Zdjęcie ilustracyjne Oleksandr Poliakovsky - www.wroclaw.pl
Panorama Wrocławia, widok z Mostku Pokutnic. Zdjęcie ilustracyjne

27 października 2023 kończy się trzyletnia kadencja Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z początkiem września 2023, rozpocznie się procedura wyborcza - publikacja ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Rady Pożytku – dla przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych jako reprezentantów środowiska NGO w nowej WRDPP.

Procedura wyborcza odbywa się w ramach realizacji uchwały nr XXXVII/803/17 Rady Miejskiej Wrocławia - która określa tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin ogłoszenia wyborów wynika z procedury zapisanej w uchwale (paragraf 5.).

WRDPP powołuje Prezydent Wrocławia w liczbie 10 członków, w tym:

  • dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia,
  • dwóch przedstawicieli Prezydenta Wrocławia,
  • sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych (wybory wśród organizacji pozarządowych przeprowadzane przez Wydział Partycypacji Społecznej).

Więcej informacji  o wyborach przedstawicieli wrocławskich NGO do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego można znaleźć w uchwale oraz w ogłoszeniu wyborczym (procedura, terminy), które zostanie opublikowane we wrześniu.

Za realizację i koordynację wyborów odpowiedzialny jest Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wrocławska Rada Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez Prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl