WBO'19+

WBO'19+

Rozpoczynamy dyskusję o przyszłości Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wspólnie stwórzmy jego nową formułę, która znajdzie odzwierciedlenie w nowej uchwale Rady Miejskiej.

Idea

Wrocławski Budżet Obywatelski realizujemy od 2013 roku. Zaczęliśmy od skromnej kwoty 3 mln zł, ale już pierwsze doświadczenia i zainteresowanie, utwierdziły nas w przekonaniu, że pomysł ma ogromny potencjał. Dziś WBO to ponad 25 mln PLN i co roku setki liderów i za każdym razem około 100 tysięcy głosujących. Zrealizowaliśmy już 200 pomysłów mieszkańców, a kolejne 100 jest w trakcie wykonania. WBO to projekt, który się rozwija oraz zmienia podejście urzędników do swojej pracy. Okazuje się, że realizując projekty można współpracować z mieszkańcami i konsultować zakres i przebieg inwestycji.

Ramy prawne

Obecnie budżet partycypacyjny przeprowadzany jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia, na podstawie której co roku opracowywane są zasady kolejnych edycji. WBO podlega ocenie - ewaluacji. Na podstawie zebranych uwag i opinii wprowadzaliśmy zmiany w zasadach. W dniu 31 stycznia br. weszła w życie zmiana ustawy o samorządzie gminnym. Obliguje nas ona do przygotowania projektu specjalnej uchwały, którą powinna przyjąć Rada Miejska Wrocławia. Bez tego dokumentu, nie będziemy mogli od nowej kadencji samorządu realizować WBO. 

Potrzeba zmian. Konsultacje

Mamy świadomość, że potrzebujemy zmian. To również prawna konieczność. Biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę oraz nasze dotychczasowe plany związane z potrzebą ewaluacji WBO, rozpoczynamy nowy proces konsultacji. Chcemy zakończyć go na sesji lipcowej, przyjęciem nowej uchwały przez radnych miejskich. Zanim to jednak nastąpi czeka nas kilkumiesięczna dyskusja z mieszkańcami.

Co nas czeka?

  • Marzec - ankieta
  • Kwiecień - warsztaty

Na podstawie danych z ankiety i dotychczas zgłaszanych przez Was pomysłów, chcemy rozmawiać o nowych rejonach, progach kwotowych, projektach lokalnych i ponadlokalnych czy wreszcie docelowej kwocie na WBO.

  • Maj / wrzesień - konsultacje projektu uchwały

Dotychczasowe doświadczenie, wynikające z 5-letniej historii WBO, Wasze uwagi i zapisy ustawy, wreszcie doświadczenia tych konsultacji, dadzą nam pełne wytyczne do stworzenia projektu uchwały, który chcemy przekonsultować z mieszkańcami.

Bądź z nami! Weź udział w spotkaniach warsztatowych!

Uwagi i odpowiedzi wniesione w dniach od 9 do 23 sierpnia 2018 r. do konsultowanego projektu uchwały w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

We wrześniu 2018 Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę określającą zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zapoznaj się z treścią uchwały oraz raportem z konsultacji.

Więcej aktualności