WBO'19+

WBO'19+

Rozpoczynamy dyskusję o przyszłości Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wspólnie stwórzmy jego nową formułę, która znajdzie odzwierciedlenie w nowej uchwale Rady Miejskiej.

Wrocławski Budżet Obywatelski realizujemy od 2013 roku. Zaczęliśmy od skromnej kwoty 3 mln zł, ale już pierwsze doświadczenia i zainteresowanie, utwierdziły nas w przekonaniu, że pomysł ma ogromny potencjał. Dziś WBO to ponad 25 mln PLN i co roku setki liderów i dziesiątki tysięcy głosujących. To projekt, który się rozwija oraz zmienia podejście urzędników do swojej pracy. Okazuje się, że realizując projekty można współpracować z mieszkańcami i konsultować zakres i przebieg inwestycji.

Pięć lat to ani dużo ani mało. Mamy jednak świadomość, że potrzebujemy zmian. To również konieczność. W dniu 31 stycznia br. weszła w życie zmiana ustawy o samorządzie gminnym. Obliguje nas ona do przygotowania projektu uchwały, którą powinna przyjąć Rada Miejska Wrocławia. Bez tego dokumentu, nie będziemy mogli od nowej kadencji samorządu realizować WBO. Biorąc pod uwagę ten obowiązek oraz nasze dotychczasowe plany związane z potrzebą ewaluacji WBO, rozpoczynamy nowy proces konsultacji. Chcemy zakończyć go na sesji lipcowej, przyjęciem nowej uchwały przez radnych miejskich. Zanim to jednak nastąpi czeka nas kilkumiesięczna dyskusja z mieszkańcami.

Zaczynamy 1 marca od ankiety, która powinna ułatwić nam dalsze prace. W kwietniu, na podstawie danych z ankiety i dotychczas zgłaszanych przez Was pomysłów, chcemy rozmawiać w formule warsztatowej o nowych rejonach. Naszym zdaniem ich ilość i kształt da nam podstawę do debaty o progach kwotowych, projektach lokalnych i ponadlokalnych czy wreszcie docelowej kwocie na WBO. Dotychczasowe doświadczenie, wynikające z 5-letniej historii WBO, Wasze uwagi i zapisy ustawy dadzą nam pełne wytyczne do stworzenia projektu uchwały, który chcemy przekonsultować z mieszkańcami w maju / czerwcu.

Bądź z nami! Zobacz o czym rozmawiamy i weź udział w ankiecie!