Jakie WBO? Wyniki ankiety konsultacyjnej

Trwają konsultacje poświęcone przyszłości Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Pytaliśmy jak postrzegacie ten projekt, na czym najbardziej wam zależy, jakich zmian oczekujecie. Oto wyniki. Między innymi o tym, chcemy rozmawiać na specjalnych warsztatach.

Uczestnicy ankiety to mieszkańcy w większości w wieku 26-39 lat (66%) i 40-65 lat (21%). Z niewielką przewagą mężczyzn (55%). Ponad 3/4 respondentów nie było wcześniej autorami projektów WBO (76%).

Ankieta zawierała pytania  dotyczące głównie nowego podziału Wrocławia na rejony, ale zapytaliśmy też o ogólnie, o to jak powinniśmy zmieniać WBO w najbliższych latach. I tak:

Ankietowani chcą, żeby rejony były mniejsze niż obecnie i było ich więcej. Przy kwocie budżetu 25 mln, za tą opcją opowiedziało się 51% badanych, a gdyby kwota WBO wzrosła to aż 71%.  Za pozostawieniem takiej samej liczby rejonów głosowało odpowiednio 34% i 18% badanych.

47% respondentów chciałoby zachować obecną proporcję małych i dużych projektów realizowanych w rejonach  (w tej chwili są to co najmniej 1 duży i 3 małe), ale 20% wolałoby żeby projektów małych i dużych było tyle samo.

Na pytania co, poza powierzchnią i liczbą ludności, powinno być brane pod uwagę przy tworzeniu nowych rejonów najwięcej respondentów (48%) odpowiedziało, że rejony powinny łączyć osiedla, które będą mogły ze sobą współpracować – czyli takie, które nie są podzielone naturalnymi granicami ani w dużej odległości od siebie. Na drugim miejscu znalazła się odpowiedź żeby łączyła je istniejąca infrastruktura (28%) a na trzecim żeby liczba osiedli była w każdym rejonie taka sama (13%)

 

 

Co jeszcze powinniśmy brać pod uwagę przy tworzeniu rejonów?

17% respondentów odpowiedziało, że ważne jest dla nich żeby rejony miały podobną liczbę mieszkańców. Następnie z podobnym poparciem pojawiły się odpowiedzi żeby osiedla miały łatwą możliwość współpracy, podobne potrzeby jeżeli chodzi o infrastrukturę i naturalne , łączące je granice (odpowiednia 12%, 12% i 8%) Tylko 4% respondentów uważa, że kluczowe jest żeby rejony miały podobne powierzchnie. Warto też zwrócić uwagę, że aż 26% respondentów podało inne odpowiedzi, których nie można było włączyć do innych kategorii.

Odpowiadając na pytanie, które ze zrealizowanych projektów mieszkańcy cenią sobie najbardziej odpowiedzi powtarzały się właściwie z wynikami kolejnych edycji WBO. Respondenci  najczęściej wymieniali projekty zielone, place zabaw, projekty rowerowe i sportowe. 

W otwartym pytaniu o inne sugestie dotyczące przyszłości WBO, poza wyrażonym już wcześniej postulatem większej liczby rejonów, uczestnicy  zwracali uwagę na zadbanie o mechanizm dający równe szanse w głosowaniu małym i dużym osiedlom.  Przysłużyć sie temu może również zwiększenie kwoty na całe WBO oraz zagwarantowanie pewnej puli dla każdego z wrocławskich osiedli.

 

Chcesz podzielić się swoim pomysłem na WBO?   Zapraszamy na spotkania warsztatowe

Więcej o konsultacjach:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wbo19

 

Do pobrania