Jakie WBO 2019?

W ramach trwających konsultacji przedstawiamy projekt uchwały w sprawie zasad i organizacji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 31 stycznia br. weszła w życie zmiana ustawy o samorządzie gminnym. Obliguje nas ona do przyjęcia przez  Radę Miejską Wrocławia uchwały dostosowującej WBO do wymagań ustawowych.

Bez przyjęcia tej uchwały nie będziemy mogli w nowej kadencji samorządu realizować WBO.

Biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę oraz nasze dotychczasowe plany związane z potrzebą ewaluacji WBO, prowadzimy konsultacje w tej sprawie.

Zobacz więcej

Jesteśmy na finale dyskusji o przyszłości, zasadach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dziś przedstawiamy projekt  uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie  zasad  Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesyłać:

w dniach od 9 do 23 sierpnia 2018.

Do pobrania