WBO – jakie projekty mieszkańcy zgłaszają w tym roku?

W ciągu pierwszych 14 dni naboru, wrocławianie zgłosili 74 projekty. Podobnie jak w poprzednich edycjach – prym pod względem liczby wiodą inicjatywy związane z zielenią. Projekty osiedlowe idą także na razie „łeb w łeb” z ponadosiedlowymi.

O tym, na jakie projekty będziemy mogli głosować w tym roku, dowiemy się ostatecznie we wrześniu. Czas na składanie projektów mija 15 lutego. Od tego momentu będą one analizowane przez jednostki miejskie i konsultowane z liderami. Publikację wstępnej listy projektów poddanych pod głosowanie zaplanowano na 23 sierpnia. Ci spośród Liderów, których projekty nie zostaną na tym etapie dopuszczone do głosowania, będą mieć jeszcze 7 dni na złożenie odwołania. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań, poznamy listę projektów rywalizujących w WBO 2021.

Zobacz również: Kalendarz WBO 2021.

Statystyki po pierwszych 14 dniach naboru

Do 1 lutego Liderzy zgłosili łącznie 74 projekty: 36 osiedlowych oraz 38 ponadosiedlowych. Te proporcje najprawdopodobniej się jeszcze zmienią. Przypomnijmy, że w 2020 roku aż 123 ze 199 projektów poddanych pod głosowanie, stanowiły te osiedlowe.

Projekty zgłoszone w ciągu pierwszych dwóch tygodni:

  • 26 projektów w kategorii zieleń i rekreacja
  • 14 projektów pieszo-rowerowych
  • 7 projektów sportowych
  • 6 projektów dotyczących komunikacji zbiorowej
  • 6 projektów placów zabaw
  • 3 projekty drogowe
  • 3 projekty związane z rewitalizacją
  • 2 projekty nieinwestycyjne
  • 7 innych.

Kto i jak może zgłosić projekt?

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec, który złożył projekt do WBO, jest jego Liderem. Lider składa projekt na formularzu, który dostępny jest na wroclaw.pl/wbo - papierowo lub elektronicznie.

Do projektu musi być dołączony skan listy podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.

Kliknij!

Przeczytaj również - WBO: narzędziownik lidera projektu