Terminarz WBO 2021

Tak wygląda kalendarz i proces kolejnych działań w ramach WBO 2021

Kalendarz WBO 2021

  • składanie projektów: 18.01 - 15.02.2021
  • pierwszy etap oceny projektów: 18.01 - 01.06.2021
  • publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2021
  • konsultacje projektów: 01.06 - 05.07.2021
  • drugi etap oceny projektów: 06.07 - 23.08.2021
  • publikacja wstępnej listy projektów poddanych pod głosowanie: 23.08.2021
  • możliwość składania odwołań: 23.08 – 30.08.2021
  • publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: do 3 dni po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań
  • głosowanie na projekty WBO 2021 24.09 - 11.10.2021