wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Raportujemy o rewitalizacji
Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców archiwum Wrocław Rozmawia
Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców

Dwa lata temu otworzyliśmy nową dyskusję o rewitalizacji Wrocławia. Dziś wiemy już o wiele więcej. O problemach wrocławskich osiedli, o potrzebach ich mieszkańców, a także o tym, czy warto rewitalizować kolejne (po Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim) osiedla.

Cele

Celem konsultacji “rewitalizacja_NOWA” było zebranie opinii na temat wyznaczenia potencjalnego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także doprecyzowanie, jakiego rodzaju działań oczekują mieszkańcy.

Konsultacje odbyły się w terminie 7 maja–19 czerwca 2019 r. i objęły siedem wrocławskich osiedli: Kleczków, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie i  Szczepin. 

Celem konsultacji Komitet Rewitalizacji było zebranie opinii na temat zasad powoływania i działania Komitetu Rewitalizacji, a także zapewnienie aktywnego udziału mieszkańców na każdym etapie procesu rewitalizacji i zwiększenie ich zaangażowania w temat.

Konsultacje odbyły się w terminie 17 czerwca – 8 lipca 2019 r. Zorganizowano dwa spotkania.

Formy konsultacji

 • spotkania z mieszkańcami
 • spacery konsultacyjne
 • formularz opinii
 • ankiety
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży

Uczestnicy konsultacji

Do przeprowadzenia konsultacji społecznych zaangażowaliśmy lokalne organizacje pozarządowe, a w działania włączyliśmy także dzieci i młodzież w szkołach, co wpłynęło na dotarcie do szerszego kręgu odbiorców.

Łącznie w obu procesach wzięło udział około 500 osób (dorośli, dzieci, młodzież) oraz zebrano około 1000 uwag, opinii i komentarzy. 

Czego się dowiedzieliśmy?

Komitet Rewitalizacji

Wybrane postulaty uczestników i uczestniczek konsultacji dotyczące roli, składu i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji:

 • diagnozowanie potrzeb i problemów na obszarze rewitalizacji,
 • pośredniczenie pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miasta,
 • współpraca i prowadzenie negocjacji - jako ciała skupiającego przedstawicieli wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji,
 • ocena aktualnego stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,
 • opiniowanie procesu rewitalizacji,
 • obecność w składzie interesariuszy ze sfery społecznej, gospodarczej, publicznej
 • kadencja min 2-letnia.

rewitalizacja_NOWA

Konsultacje społeczne pozwoliły na zidentyfikowanie fragmentów osiedli, które wymagają – z perspektywy uczestników konsultacji – szczególnej interwencji. Wskazywane przez mieszkańców i mieszkanki opinie pozwoliły także na opracowanie katalogu głównych problemów:

 • Problem #1: negatywne zjawiska społeczne, takie jak przestępczość i rozboje (w tym handel narkotykami i dopalaczami), ubóstwo, bezrobocie, bezdomność czy alkoholizm,
 • Problem #2: brak infrastruktury ułatwiającej organizację wspólnych spotkań mieszkańców oraz uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze kulturalnym,
 • Problem #3: stan zabudowy oraz wyposażenia infrastrukturalnego budynków,
 • Problem #4: stan nawierzchni ulic i chodników, wymagający - zdaniem uczestników konsultacji - poprawy połączonej z uspokojeniem ruchu samochodowego, a także uporządkowaniem parkowania,
 • Problem #5: stan terenów zielonych i rekreacyjnych,
 • Problem #6: czystość obszaru kryzysowego,
 • Problem #7: niewielka liczba punktów handlowych i gastronomicznych, mała różnorodność usług lokalnych, a także ich niska jakość.

Opinie zebrane podczas konsultacji społecznych zostały wzięte pod uwagę podczas opracowywania „Raportu diagnostycznego służącego wyznaczeniu obszaru kryzysowego rekomendowanego do rewitalizacji we Wrocławiu”, na postawie którego przygotowano projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Więcej informacji w raportach z konsultacji. Zachęcamy do lektury 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl